Betsafe - Odds, Livebetting, Livestream og Casino

 • Vilkår og betingelser

  1. Generelle vilkår og betingelser for tjenester på Betsafe.dk
  2. REGLER FOR SPORTSBOOK
  3. Casino vilkår og betingelser
  4. Generelt FAQ
  5. Sportsbook FAQ
  6. Casino FAQ

  1. Generelle vilkår og betingelser for tjenester på Betsafe.dk

  Vilkår og betingelser for brug af tjenester hos Betsafe.

  1.1 Definitioner

  Følgende definitioner er gældende i disse vilkår og betingelser, medmindre andet fremgår af sammenhængen:

  "Casino": De casinospil, som tilbydes på Webstedet, og som er beskrevet i afsnit 3 nedenfor.

  "Dansk ikrafttrædelsesdato": Den 1. januar 2012.

  "Spil": Casino, Sportsbook og andre spil, som til enhver tid måtte være tilgængelige på Webstedet. Operatøren forbeholder sig ret til at tilføje og fjerne spil fra Webstedet efter eget valg.

  "Medlemskonto": Se definitionen i punkt 1.2

  "Operatør": BML Group Ltd, et selskab, der er stiftet på Malta, registreringsnummer C 34836, med hjemsted på adressen the Experience Centre, Ta'Xbiex Waterfront, Ta'Xbiex, XBX 1027, Malta, og en del af Betsson Group. Yderligere oplysninger om Betsson Group findes på siden om selskabsoplysninger.

  "Rigtige penge": Penge, der ikke er underlagt restriktioner og som kan hæves fra en spilkonto.

  "Sportsbook": Den Sportsbook - dvs. odds og livebet - som tilbydes på Webstedet, og som er beskrevet i afsnit 2 nedenfor.

  "Vilkår og betingelser": Disse vilkår og betingelser, specifikke regler for individuelle spil og eventuelle andre vilkår og betingelser, som Operatøren offentliggør på Webstedet, eller som på anden vis formidles til dig i forbindelse med spillene og/eller Webstedet som til enhver tid ændret af Operatøren.

  "Websted": Det Websted, som findes på adressen https://www.betsafe.dk.

  "Du", "brugeren" eller "kunden": Dig selv eller enhver anden person, som efter at have læst disse vilkår og betingelser tilmelder sig og på en eller anden måde benytter Webstedet.

  1.1.2
  Disse vilkår og betingelser er gældende for din brug af spillene, de relevante internet-, mobil- og andre platforme via Webstedet.

  1.1.3
  Webstedet og spillene tilbydes af Operatøren.

  1.1.4
  Disse vilkår og betingelser udgør en bindende aftale mellem dig og Operatøren.

  1.1.5
  Operatøren opererer i Danmark med licens udstedt af Spillemyndigheden i Danmark d. 15. december 2011. Spillemyndigheden er ansvarlig for kontrol og udstedelse af licenser til spil i Danmark og er en selvstændig instans under Skat. Spillemyndigheden varetager al kontrol relateret til spil i Danmark. Operatøren har licens til at udbyde spil i Danmark og er underlagt kontinuerlig kontrol af Spillemyndigheden i Danmark.

  1.1.6
  Disse vilkår og betingelser træder i kraft, så snart du opretter en konto på Betsafe.dk. Dermed viser du Operatøren, at du har læst disse vilkår og betingelser og accepterer dem. Når du bruger Webstedet eller en del deraf, viser du, at du er enig i disse vilkår og betingelser.

  1.1.7
  Du skal læse alle disse vilkår og betingelser grundigt igennem, inden du klikker på "Opret konto". Hvis du ikke er enig i disse vilkår og betingelser, må du ikke benytte eller fortsætte med at benytte Webstedet.

  1.1.8
  Du forstår og accepterer fuldt ud, at du er bundet af disse vilkår og betingelser som til enhver tid kan ændres af Operatøren.

  1.1.9
  Operatøren forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre disse vilkår og betingelser og dermed ændre denne aftale mellem dig og Operatøren. Såfremt der foretages ændringer, der er bebyrdende for dig, vil disse blive varslet over for dig (enten ved e-mail eller ved information herom næste gang du tilgår Webstedet efter ændringernes foretagelse) og ændringerne vil træde i kraft med min. 1 måneds varsel. Hvis du ikke kan acceptere de pågældende ændringer, må du ophøre med at anvende Webstedet.

  1.1.10
  Sådanne ændringer træder i kraft, så snart de er slået op på Webstedet. Det er alene dit ansvar at gennemgå denne aftale sammen med de særlige regler for de spil, du vælger at deltage i og/eller eventuelle kampagner / tilbud / bonusser / konkurrencer, som du vælger at aktivere / deltage i, så du er opdateret om alle vilkår og betingelser, hver gang du spiller. Du kan let se, om disse vilkår og betingelser er ændret, ved at se på versionsnummeret og datoen for de aktuelle vilkår og betingelser i afsnit 1.0.

  1.1.11
  Regler for og forklaringer om deltagelse i Operatørens Spil, vedligeholdelse af din konto hos Operatøren, fortrolighedspolitik og andre vigtige oplysninger findes i separate afsnit i disse vilkår og betingelser og er således at betragte en integreret del af disse vilkår og betingelser.

  1.1.12
  Disse vilkår og betingelser offentliggøres på en række sprog til spillernes orientering og for at gøre dem mere lettilgængelige. Det er kun den danske version, som danner retsgrundlaget for forholdet mellem dig og Operatøren, og i tilfælde af uoverensstemmelser mellem den ikke-danske version og den danske version af disse vilkår og betingelser, er den danske version gældende..

  1.2 Din medlemskonto

  1.2.1.
  Tilmelding og åbning af din medlemskonto

  1.2.1.1
  For at kunne deltage i et spil om rigtige penge skal du først tilmeldes hos Operatøren, åbne en konto ("medlemskonto") og sætte penge ind på Medlemskontoen som beskrevet i de følgende afsnit.

  1.2.1.2
  Operatøren har ret til at udpege udbydere af betalingsløsninger, som kan handle og modtage og/eller udbetale penge på vegne af Operatøren.

  1. 2.1.3
  Du må kun have én Medlemskonto på Webstedet. Hvis du forsøger at åbne mere end én Medlemskonto, kan alle de konti, du forsøger at åbne, blive spærret eller lukket, jf. punkt 1.1.13.

  1. 2.1.4
  Hvis du opdager, at du har mere end én Medlemskonto under forskellige navne, skal du omgående underrette Operatøren derom.

  1. 2.1.5
  Du anmoder om at åbne en Medlemskonto ved at udfylde registreringsformularen og sende den til Operatøren online og herefter acceptere disse vilkår og betingelser. Operatøren forbeholder sig ret til at nægte at åbne en Medlemskonto.

  1.2.1.6
  Du skal indtaste alle de obligatoriske oplysninger, du bliver bedt om, på tilmeldingsformularen og bekræfte de registrerede oplysninger med en digital signatur (som f.eks. NemID), hver gang du logger på din Medlemskonto. Navn, adresse, CPR-nr. (eller lignende identifikationsnummer) og andre kontaktoplysninger som e-mail-adresse, bopæl og relevante betalingsoplysninger skal være sande og korrekte. Det er alene dit ansvar at sikre, at de oplysninger, du afgiver, er sande, fuldstændige og korrekte, og du erklærer hermed over for Operatøren, at de afgivne oplysninger er sande, fuldstændige og korrekte. Du gøres opmærksom på, at Operatøren enten på egen hånd eller via tredjemand foretager kontrol af de spillere, som åbner en medlemskonto. Du kan blive bedt om at fremsende yderligere dokumenter til Operatøren som f.eks. kopi af kørekort, så denne kan kontrollere dine kontooplysninger. Din Medlemskonto kan spærres eller lukkes, hvis du ikke afgiver de ønskede oplysninger eller dokumenter eller hvis du afgiver forkerte eller vildledende oplysninger eller dokumenter.

  1.2.1.7
  Det er alene dit ansvar at sikre, at dine loginoplysninger opbevares sikkert. Du må ikke videregive dine loginoplysninger til andre. Operatøren er ikke ansvarlig for misbrug af din medlemskonto af tredjemand på grund af din videregivelse af dine loginoplysninger til tredjemand, uanset om det sker bevidst eller ved et tilfælde eller aktivt eller passivt, idet præceptiv lovgivning om hæftelse og ansvar ikke søges fraveget ved denne bestemmelse.

  1.2.1.8
  Du må ikke overføre penge fra din Medlemskonto til andre spillere eller modtage penge fra andre spillere til din Medlemskonto.

  1.2.2
  Indbetalinger på din Medlemskonto

  1.2.2.1
  Du kan kun deltage i et Spil, hvis du har nok penge på din Medlemskonto til at deltage. Operatøren giver dig ingen kredit af nogen art til at deltage i et spil.

  1.2.2.2
  Alle oplysninger, som er nødvendige til indbetaling af penge på din Medlemskonto, fremgår af "Min konto" og "Indbetaling" på Webstedet. Du kan bruge enhver af de metoder, som der fremgår af disse sider (med løbende ændringer).

  1.2.2.3
  Afhængigt af den valgte metode kan indbetalingerne være pålagt gebyrer. Aktuelle gebyrer vedrørende indbetaling af penge fremgår af "Min konto" og "Indbetaling" for hver indbetalingsmetode. Din bank kan uafhængigt opkræve gebyr for overførsler og andre betalingsmetoder.

  1.2.2.4
  Du skal vælge en basisvaluta til din medlemskonto. Du kan vælge enten DKK eller EUR som basisvaluta, og Medlemskontoen kan kun have én basisvaluta. Alle betalinger, som Operatøren modtager i en anden valuta end den valgte basisvaluta, omregnes til den relevante basisvaluta til den gældende vekselkurs som fastlagt af Operatøren. Bemærk, at tab på grund af udsving i vekselkursen betales af dig.

  1.2.2.5
  Ved brug af kredit- eller hævekort til indbetaling af penge gennemføres indbetalingen først, når Operatøren har modtaget godkendelse og autorisationskode. Hvis Operatøren ikke modtager en autorisation, krediteres din konto ikke med beløbet.

  1.2.2.6
  Operatøren forbeholder sig ret til at bruge andre procedurer og midler til at bekræfte din identitet ved overførsel af indbetalinger til din medlemskonto.

  1.2.2.7
  Operatøren yder ingen kredit for brug af tjenesten og accepterer ikke kontante betalinger.

  1.2.2.8
  En kreditsaldo på din Medlemskonto er ikke rentebærende.

  1.2.3.
  Udbetalinger

  1.2.3.1
  Gevinster sættes ind på din Medlemskonto når: et spil du har satset på afgøres og, hvor det er relevant, Operatøren bekræfter resultatet; hvor en begivenhed du har satset på er indtruffet. Se i øvrigt nærmere nedenfor, for regler for hvornår de enkelte typer af væddemål betragtes som afgjort.

  1.2.3.2
  Hvis Operatøren ved en fejl krediterer en gevinst eller penge, som ikke tilhører dig, på din medlemskonto, uanset årsagen, tilhører beløbet fortsat Operatøren. Beløbet vil blive overført fra din Medlemskonto til Operatøren. Hvis du, inden Operatøren er blevet klar over fejlen, har hævet penge, som ikke tilhører dig, udgør det fejlagtigt betalte beløb et beløb, som du skylder Operatøren, uden at dette berører eventuelle andre retsmidler, som følger af gældende lov. I tilfælde af en forkert kreditering er du forpligtet til straks at orientere Operatøren via e-mail.

  1.2.4
  Hævninger fra din medlemskonto

  1.2.4.1
  Du kan hæve et beløb op til det beløb, som ikke er låst til eventuelle bonusser og/eller andre omsætningskrav, ved at give Operatøren meddelelse om hævning på Webstedet.

  1.2.4.2
  Hvis du vil frigøre saldoen på din Medlemskonto og hæve alle dine penge, skal du først annullere eventuelle udestående spil.

  1.2.4.3
  Meddelelser vedrørende hævninger skal afgives via Webstedet. Operatøren accepterer ikke en hæveanmodning via telefon eller e-mail. Medarbejdere hos Operatøren må ikke tilsidesætte disse anvisninger.

  1.2.4.4
  Af hensyn til din beskyttelse må du i løbet af 24 timer kun hæve maksimalt DKK 500.000 (eller tilsvarende), medmindre der inden er aftalt et større beløb.

  1.2.4.5
  Operatøren tilbyder en lang række hævemetoder. Din bank kan i forbindelse med hævning opkræve et administrationsgebyr.

  1.2.4.6
  Operatøren forbeholder sig ret til at kreditere dig ved brug af samme metode, som du tidligere har foretaget indbetaling med.

  1.2.4.7
  Operatøren kan anmode om identifikationsdokumenter for alle hævninger.

  1.2.4.8
  Såfremt du ønsker at hæve penge fra din konto, førend de indbetalte penge er omsat på hjemmesiden minimum éen gang, kan der pålægges et gebyr på 5% på udbetalingen.

  1.2.5
  Frivillig lukning af din Medlemskonto

  1.2.5.1
  Du kan lukke din konto når som helst, og Operatøren refunderer da hurtigst muligt alle penge fra din Medlemskonto, dog senest fem arbejdsdage efter lukningen af din Medlemskonto. Hvis du vil lukke din Medlemskonto, skal du først annullere eventuelle indsatser, som du har gjort.

  1.2.5.2
  Tilbagebetalingsmetoden vælges efter Operatørens skøn.

  1.2.5.3
  Hvis du ikke logger på din Medlemskonto via Internettet i en periode på et (1) år, kan din Medlemskonto blive lukket i overensstemmelse med punkt 1.2.5, efter der er sendt besked til din tilmeldte e-mail-adresse.

  1.2.5.4
  Operatøren forbeholder sig ret til at tilbageholde og fjerne en bonus, som du er blevet tildelt, hvis denne bonus ikke anvendes inden 60 dage fra datoen, hvor den blev tildelt. Det samme gælder for gevinster, der stammer fra væddemål med gevinster fra bonus.

  1.2.5.5
  Inaktive konti
  En inaktiv konto er en konto, som ikke er tilgået i 12 (tolv) måneder, og som indeholder rigtige penge.

  Hvis din Medlemskonto bliver inaktiv, opkræver Operatøren et månedligt administrationsgebyr på DKK 40 (eller den aktuelle saldo på kontoen, hvis denne er mindre), så længe saldoen er positiv. Du giver Operatøren lov til at debitere dette gebyr fra din medlemskonto i begyndelsen af den måned, som følger efter den dag, hvor din medlemskonto bliver inaktiv, og i begyndelse af hver efterfølgende måned, hvor din medlemskonto fortsat er inaktiv. Operatøren ophører med at hæve beløbet, hvis kontoens saldo er nul, eller hvis kontoen genaktiveres. Gebyret opkræves, fordi permanent inaktive kundekonti kræver et stort organisatorisk arbejde. Operatøren forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre gebyret. Sådanne ændringer i gebyret vil blive meddelt med et rimeligt varsel.Gældende gebyrer (i kontoens valuta):DKK: 40 eller EUR: 5.

  Hvis en konto, der betragtes som inaktiv, stadig har uafsluttede spil forbundet til den, håndteres den udelukkende som anført ovenfor.

  1.3 Dine forpligtelser som spiller

  1.3.1
  Du erklærer og garanterer følgende:

  1.3.1.1
  Du er over 18 år og må deltage i de spil, der udbydes på Webstedet.

  1.3.1.2
  Du må kun bruge Webstedet og din Medlemskonto alene og udelukkende med henblik på din reelle deltagelse i spillene og ikke med et økonomisk eller andet formål for øje. Du deltager i spillene alene på et privat og ikke-professionelt grundlag og alene med et fritids- og underholdningsformål for øje.

  1.3.1.3
  Du deltager i spillene på egne vegne og ikke på vegne af en anden person.

  1.3.1.4
  Du er bosiddende i Danmark.

  1.3.1.5
  Du vil ikke tilgå Webstedet fra Italien, Frankrig, Guyana (Fransk Guyana), Réunion, Guadeloupe, Martinique, Kina, Hongkong, Malaysia eller USA.

  1.3.1.6
  Alle oplysninger, som du giver til Operatøren i løbet af aftalens gyldighedsperiode, er sande, fuldstændige og korrekte, og du underretter omgående Operatøren om en given ændring af disse oplysninger.

  1.3.1.7
  Du er alene ansvarlig for at angive og afregne eventuel skat i henhold til gældende lovgivning vedrørende enhver gevinst, du modtager fra Operatøren.

  1.3.1.8
  Ingen af de penge, som du indbetaler på din Medlemskonto, er ulovlige og stammer navnlig ikke fra ulovlige aktiviteter eller en ulovlig kilde.

  1.3.1.9
  Du benytter ikke Webstedet til ulovlige aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller andre ulovlige aktiviteter.

  1.3.1.10
  Du ved, at du ved at deltage i spillene har en risiko for at miste de penge, du har indbetalt på din Medlemskonto.

  1.3.1.11
  Du må ikke være involveret i nogen form for svigagtig, aftalt eller anden ulovlig aktivitet på dine eller tredjemands vegne ved deltagelse i spillene, og du må ikke gøre brug af softwareunderstøttede metoder eller teknik eller hardwareudstyr i din deltagelse i spillene. Operatøren forbeholder sig hermed ret til at annullere eller lukke din medlemskonto eller annullere din deltagelse i et spil i tilfælde af sådan adfærd.

  1.3.1.12
  Hvad angår indbetalinger og hævninger af penge til og fra din Medlemskonto, må du kun bruge kreditkort eller et andet finansielt instrument, som er gyldigt og lovligt tilhører dig.

  1.3.1.13
  Den computersoftware, som vi gør tilgængelig for dig, ejes af Operatøren eller tredjemand og beskyttes af ophavsretslovgivning og anden intellektuel ejendomsret. Du må kun bruge denne software til eget fritidsformål i henhold til gældende regler, vilkår og betingelser, som fremgår af nærværende, og i henhold til gældende lovgivning, regler og bestemmelser.

  1.3.1.14
  Du anerkender, at det er umuligt at opnå helt fejl- og mangelfri computersoftware. Du forpligter dig til omgående skriftligt at underrette Operatøren om eventuelle fejl eller mangler i Operatørens onlinespillesystem, som du bemærker, når du spiller. Du accepterer, at Operatøren kan justere saldoen på din konto i det usandsynlige tilfælde, at der forekommer en softwarefejl, som uretmæssigt tildeler præmiepenge eller en gevinst.

  1.3.1.15
  Hvis ikke andet fremgår specifikt af reglerne, skal spil, der spilles på Webstedet, spilles efter de samme regler, som når spillene spilles fysisk. Du skal være høflig over for andre spillere og repræsentanter for Operatøren og må ikke komme med grove eller krænkende kommentarer, herunder i chatrum. Dårlig opførsel kan i særligt grove tilfælde føre til, at din konto bliver lukket.

  1.4 Ansvarligt spil

  1.4.1
  Du kan til enhver tid efter eget skøn vælge at udelukke dig selv fra at spille et spil på Webstedet ved at følge nedenstående anvisninger. En sådan udelukkelse kan være enten permanent eller midlertidig. I udelukkelsesperioden kan du ikke åbne eller benytte din medlemskonto.

  1.4.1.1
  Permanent udelukkelse
  Ved en permanent udelukkelse lukkes din medlemskonto, og din tilmelding ophører. Du kan ikke tilmelde dig som kunde hos Operatøren igen før 1 (et) år efter lukning af Medlemskontoen.

  1.4.1.2
  Midlertidig udelukkelse
  Ved en midlertidig udelukkelse kan du vælge at udelukke dig selv fra at spille hos Operatøren direkte på Webstedet og spærre din medlemskonto i en af følgende, forudbestemte perioder: 24 timer, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder eller 6 måneder. Websted. Du kan i øvrigt kontakte vores supportservice for at vælge en anden udelukkelsesperiode på over en måned.

  1.4.1.3
  Ovenstående bør gøres ved at sende en email til Betsafe på support-dk@betsafe.dk med indikation om ønsket.

  1.4.2
  Ved en midlertidig eller permanent udelukkelse får du endvidere mulighed for at blive registreret i Spillemyndighedens register, hvilket betyder, at du blokeres og udelukkes fra alle Websteder udbudt af autoriserede operatører i Danmark (herunder alle Operatørens mærker) i den relevante udelukkelsesperiode. Yderligere oplysninger om det nationale register får du ved at følge nedenstående link: https://rofusweb.spillemyndigheden.dk:7002/

  1.4.3
  Du kan til enhver tid fastsætte grænser for dine indbetalinger i form af en øvre grænse for daglige, ugentlige eller månedlige indbetalinger. Se nedenstående for at få yderligere oplysninger om indbetalingsgrænser: En anmodning om at forhøje en eksisterende indbetalingsgrænse træder først i kraft 24 timer efter anmodningen.

  1.4.4
  Ved opsætning af din medlemskonto kan du også vælge at sætte et loft med det maksimum du ønsker. Grænsen blokerer for indbetalinger, hvis nettogrænsen for indbetalinger (indbetalinger-hævninger) er overskredet i den valgte periode.

  1.5 Særlige regler

  1.5.1
  Der findes for de forskellige produkter, som Operatøren tilbyder; odds/livebet og casino, særlige regler, vilkår og bestemmelser. Disse vil være beskrevet i dybden i afsnit 2 (odds / livebet) og afsnit 3 (casino).

  1.5.2
  Ved at acceptere de generelle vilkår og betingelser, accepterer du samtidigt de særlige vilkår og betingelser for brug af Operatørens produkter i afsnit 2, 3 og 4.

  1.6 Fortrolighedspolitik

  1.6.1
  Du anerkender og giver dit samtykke til Operatørens behandling af dine personlige data med henblik på, at du kan få adgang til og bruge Webstedet, deltage i spil og få adgang til flere tjenester.

  1.6.2
  Operatøren er underlagt den danske persondatalov og den maltesiske databeskyttelseslov og behandler dine personlige data i henhold til disse landes lovgivning. Endvidere beskytter Operatøren dine personlige oplysninger og respekterer dit privatliv i henhold til bedste forretningspraksis og gældende lovgivning.

  1.6.3
  Operatøren gør kun brug af dine personlige oplysninger for, at du kan deltage i spillene, og for at udføre det driftsarbejde, der er relevant for din deltagelse i spillene.

  1.6.4
  Operatøren behandler dine personlige data med henblik på at udføre en kontrolproces vedrørende din deltagelse i spillene.

  1.6.5
  Dine personlige data oplyses ikke til tredjemand, medmindre det er nødvendigt for at behandle dine anmodninger, f.eks. udførelse af transaktioner på din medlemskonto eller deltagelse i spil, for at foretage en kontrol, eller medmindre det er lovbestemt. Idet Operatørens forretningspartnere eller leverandører eller serviceleverandører kan være ansvarlige for visse dele af den generelle funktion eller drift af Webstedet, kan personlige oplysninger videregives til disse. Du giver hermed dit samtykke til enhver videregivelse af disse oplysninger.

  1.6.6
  Du har ret til at se personlige data, der gemmes af Operatøren om dig. Du har endvidere ret til at se oplysninger for de seneste 12 måneder om spilkontoens saldo, spilhistorik (herunder indsatser, gevinster og tab), ind- og udbetalinger og øvrige transaktioner i tilknytning hertil.

  1.6.7
  Du giver hermed dit samtykke til, at Operatøren kan opbevare og gemme dine personlige data (herunder transaktionsdata), også efter din medlemskonto er lukket eller opsagt, i det omfang det kræves i henhold til dansk lovgivning.

  1.6.8
  Du skal straks orientere Operatøren ved at ændre din profil eller andet om ændringer i oplysninger, som du har afgivet ved tilmelding og åbning af din medlemskonto.

  1.6.9
  For at yde dig en effektiv service kan Operatøren og/eller dens serviceudbydere være nødt til at overføre dine personlige data fra et land til et andet. Du giver hermed dit samtykke til, at dine personlige data må overføres på denne måde.

  1.6.10
  I forbindelse med administrationen af din medlemskonto og tilhørende transaktioner kan Operatøren anvende kreditvurderingsbureauer samt organer, der arbejder med afdækning af svindel og hvidvaskning, som kan have registeret oplysninger om dig. Du giver hermed dit samtykke til denne afgivelse af oplysninger.

  1.6.11
  Uanset ovenstående kan Operatøren offentliggøre oplysninger om enkelte spilleres særlige gevinster på Webstedet. Sådanne offentliggørelser omfatter den relevante spillers brugernavn og det vundne beløb, og du accepterer og godkender hermed, at dette offentliggøres på Webstedet.

  1.6.12
  For at gøre dit besøg på Webstedet mere brugervenligt, følge besøg på Webstedet og forbedre tjenesten indsamler Operatøren lidt oplysninger, som sendes fra din browser, i form af en såkaldt cookie. Du kan, hvis du ønsker det, slå denne cookie-funktion fra (følg vejledningen i din browser). Du skal dog vide, at du ved at slå cookie-funktionen fra kan begrænse brugen af Webstedet.

  1.7 Klager

  1.7.1
  Hvis du har en klage, kan du ringe til Operatøren på +45 7014 2219 sende en e-mail til kundesupport på support-dk@betsafe.dk

  1.7.2
  Klagen skal indeholde oplysninger om din identitet og der skal gives en begrundelse for din klage. Såfremt dette ikke overholdes kan Operatøren afvise din klage.

  1.7.3
  Operatøren bestræber sig på, at behandle alle klager hurtigst muligt. Hvis Operatøren ikke har afgjort klagen inden for 14 dage vil du blive informeret om, hvornår du kan forvente en afgørelse i sagen.

  1.7.4
  Operatørens afgørelser af klager er endelige og kan ikke indbringes for Spillemyndigheden.

  1.8 Ansvarsbegrænsning

  1.8.1
  Du tilgår Webstedet og deltager i spil på egen risiko. Webstedet og spillene leveres uden nogen form for garanti, hverken direkte eller indirekte.

  1.8.2
  Uden forbehold af det generelle indhold af ovenstående bestemmelser stiller Operatøren, dens ledelse, medarbejdere, partnere, serviceudbydere:

  1.8.2.1
  ingen garanti for, at softwaren eller Webstedet er egnet til formålet,

  1.8.2.2
  ingen garanti for, at softwaren og Webstedet er uden fejl,

  1.8.2.3
  ingen garanti for, at Webstedet og/eller spillene kan tilgås uden afbrydelse,

  1.8.2.4
  og de er ikke ansvarlige for tab, omkostninger, udgifter eller skade, hverken direkte, indirekte, følgetab, tilfældigt eller andet tab, som opstår i forhold til din brug af Webstedet eller din deltagelse i spillene.

  1.8.3
  Du accepterer hermed at holde følgende skadesløse og ansvarsfrie: Operatøren, dens ledelse, medarbejdere, partnere og serviceudbydere i forhold til omkostninger, udgifter, tab, krav og ansvar uanset, hvordan det er opstået i forhold til din brug af Webstedet eller din deltagelse i spillene.

  1.8.4
  Betsafe er ikke ansvarlig for nedetid, serverfejl, forsinkelser eller andre teknisk- eller politisk betingede forstyrrelser i spilrunderne. Tilbagebetalinger kan gennemføres efter Betsafes skøn.

  1.8.5
  Betsafe påtager sig intet ansvar for skade eller tab, som anses eller påstås at være sket på baggrund af tilgang til websiden eller dens indhold; dette gælder, uden undtagelser, forsinkelser eller forstyrrelser i forsendelserne, tab eller forvrængning af data, nedbrud i telekommunikationslinjer, enhver persons misbrug af websiden eller dens indhold, samt enhver fejl eller udeladelse i websidens indhold.

  1.8.6
  Såfremt fejl opleves i casino systemet, vil alle væddemål blive annuleret.

  1.8.7
  Såfremt en spilrunde er startet, men ikke gennemføres på baggrund af systemfejl, vil Betsafe refundere spilrundens indskud til spilleren, ved at indsætte pågældende beløb på relevante medlemskonto. Såfremt medlemskontoen ikke længere er aktiv, vil spilleren blive tilbagebetalt med godkendt metode; og hvis spilleren har udestående kredit til gode, vil denne overføres til relevante medlemskonto, eller, hvis denne ikke længere er aktiv, blive udbetalt med godkendt metode.

  1.8.8
  Såfremt en spillers deltagelse i spil afbrydes efter væddemålet er betalt, som følge af brud i telekommunikationssystem eller spillerens computersystem som bevirker, at spillet ikke kan gennemføres, vil spillet automatisk gennemføres autonomt. Ved systemgendannelse kan spilleren se udfaldet af spillet på sin konto, og hvis spilleren har vundet en gevinst, vil denne blive udbetalt øjeblikkeligt til spillerens medlemskonto.

  1.9 Bekæmpelse af hvidvask

  1.9.1
  Operatøren overholder [den danske og maltesiske lov om bekæmpelse af hvidvask og tilhørende bestemmelser]. Operatøren skal rapportere mistænkelige transaktioner til de relevante myndigheder i Danmark og på Malta.

  1.9.2
  Hvis du bliver opmærksom på mistænkelige aktiviteter vedrørende et spil på Webstedet, skal du straks rapportere det til Operatøren.

  1.9.3
  Operatøren kan suspendere, spærre eller lukke din medlemskonto og tilbageholde penge, hvis det sker i medfør af loven om bekæmpelse af hvidvask.

  1.10 Manglende overholdelse, straf og ophør

  1.10.1
  Hvis du overtræder en bestemmelse i disse vilkår og betingelser eller gældende lovgivning, eller Operatøren har god grund til at mistænke dig for, at du har gjort det, forbeholder Operatøren sig ret til, at:
  • nægte at genåbne din konto,
  • suspendere eller lukke din medlemskonto, og/eller
  • tilbageholde penge på kontoen (samt indbetaling) og bruge disse penge på kontoen til dækning af en skade forårsaget af dig eller gevinster vundet som følge af svigagtige aktiviteter eller gevinster, som på anden vis er i strid med disse vilkår og betingelser.

  1.10.2
  Hvis Operatøren har mistanke om, at du er involveret i ulovlige eller svigagtige aktiviteter ved brug af Webstedet, eller at du har problemer i forhold til dine kreditorer eller på anden måde kan skade vores virksomhed, kan vi fastfryse eller opsige din konto eller annullere en indsats helt efter vores eget skøn.

  1.10.3
  Hvis din medlemskonto midlertidigt suspenderes, men ikke lukkes permanent, træffer Operatøren inden for rimelig tid beslutning om håndteringen af den relevante medlemskonto, og du underrettes om den endelige beslutning.

  1.10.4
  Du anerkender, at Operatøren tager den endelige beslutning om, hvorvidt du har overtrådt disse vilkår og betingelser eller gældende lovgivning på en måde, der kan føre til Operatørens suspendering eller permanente opsigelse af din medlemskonto.

  1.11 Intellektuel ejendomsret

  1.11.1
  Operatøren er eneejer af varemærket BETSAFE og BETSAFE-logoet. Uautoriseret brug af BETSAFE-varemærket og BETSAFE-logoet kan føre til retsforfølgelse.

  1.11.2
  Webstedet er Operatørens entydige ressourcelokalisering, og der kan ikke foretages uautoriseret brug af denne URL på et andet Websted eller en digital platform uden vores forudgående skriftlige samtykke.

  1.11.3
  Operatøren er ejer eller licenshaver af rettighederne til teknologien, softwaren og forretningssystemer, der anvendes på Webstedet.

  1.11.4
  Indhold og struktur af siderne på Operatørens Websted er underlagt ophavsret © og databaserettigheder ejet af Operatøren. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret til dette Websted omfatter al tekst, grafik, kode, alle filer og links og tilhører Operatøren, og Webstedet må ikke reproduceres, overføres eller gemmes helt eller delvist uden vores skriftlige samtykke. Din tilmelding til og brug af vores system overdrager ingen rettigheder af nogen art til intellektuel ejendom indeholdt i systemet.

  1.11.5
  Links til Webstedet og dets sider må ikke lægges på et andet Websted uden forudgående skriftligt samtykke fra Operatøren.

  1.11.6
  Du accepterer, at du ikke vil bruge automatisk eller manuelt udstyr til at overvåge Operatørens websider eller indhold derpå. Uautoriseret brug eller reproduktion kan retsforfølges.

  1.12 Vilkårenes uafhængighed

  Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser hævdes at være ulovlige eller ikke at kunne håndhæves, udgår denne eller disse bestemmelser fra disse vilkår og betingelser, og alle øvrige bestemmelser er fortsat gældende.

  1.13 Overdragelse

  Operatøren forbeholder sig ret til at overdrage eller på anden måde lovligt overføre denne aftale. Du må ikke overdrage eller overføre aftalen.

  1.14 Den fuldstændige aftale og antagelighed

  1.14.1
  Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem dig og Operatøren, hvad angår dette Websted, og undtagen i tilfælde af svig erstatter den al tidligere eller midlertidig kommunikation eller tilsvarende tilbud, uanset om det er elektronisk, mundtligt eller skriftligt, mellem dig og Operatøren, hvad angår Webstedet.

  1.14.2
  En skriftlig version af disse vilkår og betingelser og enhver meddelelse, der gives elektronisk, kan gøres gældende i en retssag eller administrative sagsanlæg på grundlag af eller vedrørende disse vilkår og betingelser i det samme omfang og med forbehold af de samme betingelser som øvrige forretningsdokumenter og oplysninger, der oprindeligt udarbejdes og gemmes på papir.

  1.15 Lovvalg og værneting

  Disse vilkår og betingelser er underlagt gældende lovgivning i Danmark, og parterne er underlagt danske domstoles myndighed.

  2. REGLER FOR SPORTSBOOK

  REGLER FOR SPORTSBOOK

  Vores vilkår og betingelser er inddelt i generelle vilkår og betingelser, samt kategori specifikke vilkår og betingelser. Begge dele benævnes blot vilkår og betingelser. Det er vigtigt at du læser reglerne, så du er bekendt med dem. Udover disse vilkår og betingelser kan du finde regler, som er specifikke for enkelte begivenheder. Du kan finde dem under de individuelle sportsgrene, begivenheder og markeder. Disse skal ses som en del af vores overordnede vilkår og betingelser.

  Reglerne og bestemmelserne er en del af aftalen mellem dig og os. Vilkår og betingelser gælder og alle definitioner fra disse vilkår og betingelser gælder for disse regler og bestemmelser.

  Hvis der er forskelle mellem den engelske originaludgave og den oversatte udgave af denne tekst, er det den engelske version som gælder.


  VILKÅR OG BETINGELSER

  Betsafe har ret til at ændre og opdatere reglerne og bestemmelserne til enhver tid. Det er kundens ansvar at holde sig opdateret om de aktuelle gyldige bestemmelser. Med indgåelse af et væddemål accepterer kunden gyldigheden og anvendeligheden af de nuværende væddemålsbestemmelser af den respektive gyldige udgave.

  Betsafe forbeholder sig retten til, uden forpligtelse til at give en grund, at afvise personlige kontoansøgninger, at nægte godtagelse af væddemål, eller at begrænse mængden af væddemål. Ingen enkeltperson eller husstand tillades at have mere end én Betsafe Sportsbook-konto.
  Betsafe forbeholder sig retten til at spore dobbeltkonti og opsige dem. I dette tilfælde vil alle relevante data blive overført til den respektive klients mest aktive konto. Hvis en kunde findes at have mere end én konto og har placeret identiske væddemål med de to konti, vil klienten omgående få tilbagekaldt hans/hendes klientprivilegier, hvilket kan føre til konfiskering af gevinster og/eller annullering af alle indgået væddemål (selv de afgjorte)

  Betsafe accepterer ikke væddemål, når det er sandsynligt, at kunder handler i enighed eller som et syndikat. Placeres identiske væddemål fra mere end én konto og fra samme IP-adresse kan det betragtes som et syndikat også selvom den personlige væddemålsgrænse ikke er nået. Syndikatvæddemål betragtes som svindel og kan føre til reduktion af max indsatser (bet limits), lukning af konto, konfiskering af gevinster og/eller annullering af alle indgåede væddemål (selv de afgjorte). Betsafe forbeholder sig ligeledes retten til at indlede søgsmål mod spillere/kunder, som er under mistanke for at være en del af et syndikat.

  Betsafe påtager sig ikke ansvaret for transmissionsfejl af væddemålsdata og resultater. Der kan under ingen omstændigheder gøres krav om erstatning på grund af forkert, forsinket, manipuleret eller misbrugt overførsel af data på internettet eller på grund af anden transmissionsfejl af data og resultater.

  Betsafe har efter sit eget skøn ret til at rette eventuelle tydelige fejl og til at tage de nødvendige skridt for at sikre en fair service over for sine kunder. En tydelig fejl kunne være ukorrekte oplysninger offentliggjort i forbindelse med en begivenhed. F.eks. forkert (omvendt) opsat handicap, forkert hold, forkerte hold/deltagere, forkerte frister eller tekniske fejl osv.

  Betsafe forbeholder sig også retten til at korrigere åbenlyse fejl af input fra væddemålsodds og/eller vurderingen af væddemålsresultater selv efter begivenheden har fundet sted - eller at erklære påvirket væddemål ugyldigt. Det er kundens ansvar at sikre, at de placerer deres væddemål korrekt.

  Det er ikke tilladt at placere sammenhægende væddemål inden for samme kupon. Denne slags væddemål kan anses for værende ugyldige, selv efter at resultatet er kendt.

  Kunden er ansvarlig for hemmeligholdelse af personlige kontooplysninger og adgangsinformation. Betsafe er ikke ansvarlig for væddemål der er indgået af tredjemand, som bliver oplyst om denne information eller anden kontomanipulation som følge af en klients uagtsomhed.

  Det er kundens ansvar straks at rapportere hvert fejlagtigt beløb krediteret hans konto. Alle gevinster som følge af sådanne fejl er ugyldige ligegyldigt under hvilken omstændighed de opstod. Hvis kunden modtager penge, som denne ikke er berettiget til, vil disse blive fratrukket og saldoen vil blive justeret til det korrekte beløb. Også selvom kontoen får en negativ balance som følge af dette.

  Væddemålet er ugyldigt, hvis den faktiske dato eller tidspunktet for væddemålet eller nødvendige personoplysninger om kunden mangler pga. transmissionsfejl. Væddemålet tilbagebetales således. Væddemål som er godkendt efter starten af et løb, en kamp eller en begivenhed erklæres også ugyldig.

  Minimumsbeløbet pr. væddemål er: 0,10 Euro. Den maksimale gevinst pr. kunde er begrænset til pr. væddemål, dag & uge. Kontrollér følgende tabel for grænser pr. valuta

  [tr height="21"][tr height="43"][tr height="43"][tr height="43"]
  ValutaEuroDKKUSD
  Væddemål Gevinst Grænse30,000225,00040,000
  Dag Gevinst Grænse100,000750,000125,000
  Uge Gevinst Grænse250,0002.000,000400,000

  Hvis en kunde placerer flere identiske væddemål (også kombinationer af enkelt og flere væddemål) for hvilke de samlede gevinster overstiger gevinstgrænse pr. væddemål, så har Betsafe ret til at reducere væddemålet, for så vidt det er nødvendigt for at overholde gevinstgrænserne.

  I tilfælde af svindel eller forsøg på svindel især vedrørende placeringen af væddemål vil kunden med omgående virkning blive suspenderet fra spil hos Betsafe.

  Væddemål foretaget på bestilling og fra bookmakere samt spilagenter accepteres ikke.
  Væddemål på begivenheder, hvor kunden deltager i sportsbegivenheden (f. eks. som en deltagende atlet/spiller, som ejer, træner eller embedsmand i en deltagende klub) er ikke tilladt. Hvis denne bestemmelse ikke overholdes, kan Betsafe nægte udbetaling af eventuelle gevinster, og til at annullere væddemålet.

  Hvis der af en eller anden grund indtræffer en begivenhed, som er uklar eller ikke er omfattet af reglerne og bestemmelserne, herunder Begivenhed/Markedsspecifikkeregler på Begivenheds- og Markedssiderne på hjemmesiden, forbeholder Betsafe sig retten til at bestemme udfaldet af hver hændelse i hver enkel sag.

  GENERELLE REGLER

  Hvis intet andet er anført under regler og bestemmelser nedenfor eller i de Begivenheds/Markedsspecifikke regler på hjemmesiden, skal den officielle organisation vedrørende begivenheden kl. 24:00 (lokal tid på dagen for hændelse) afgøre resultatet. Diskvalifikationer eller andre ændringer af resultatet af begivenheden efter dette tidspunkt er irrelevant for væddemålsformålet, hvis et officielt resultat allerede forefindes.

  Betsafe vil forsøge at afslutte begivenheder, dvs. afgøre væddemål/markeder, så hurtigt som muligt efter afsluttet begivenhed, men vil ikke give nogen garantier for den maksimale tid afgørelsen må tage. Hvis udfaldet af et bet er afgjort inden begivenhedens afslutning, vil det blive udbetalt i overensstemmelse med vores regler, uanset om begivenheden aflyses eller forkortes, og uanset årsagen.

  Sørg for at kontrollere din kupon før du bekræfter dit væddemål. Desværre behandler vi ingen anmodninger om annullering af væddemål, som blev placeret ved en fejltagelse.

  I tilfælde af uoverensstemmelser mellem reglerne og bestemmelserne og andre dele af Aftalen for Klienter er følgende prioriterede rækkefølge gældende (1 underkender 2 & 3 osv.):

  1. Begivenhed/Markedsspecifikkeregler
  2. Regler og bestemmelser
  3. Vilkår og betingelser

  AFBRUDTE BEGIVENHEDER

  I tilfælde, hvor en væddemålsbegivenhed afbrydes tæller den aktuelle stilling på det tidspunkt, hvis minimumskravet er opfyldt for den specifikke sportsgren, eller hvis der findes et officielt resultat inden for 36 timer af fristen. Markederne for begivenheden, der allerede er afgjort vil være gyldige, f. eks. halvlegsresultatet i en kamp der blev afbrudt i anden halvleg. Alle andre markeder for denne væddemålsbegivenhed sættes til 1,00.

  AFLYSNINGER
  Alle relaterede væddemål til annullerede begivenheder annulleres, og indsatserne tilbagebetales til de involverede parter. Multi/kombinations-væddemål vil blive beregnet igen og den aflyste begivenhed udeladt.

  ÆNDRINGER I STED

  Kun hvis stedet er ændret til det tidligere udeholds hjemmebane anses alle relaterede væddemål for ugyldige. Hvis begivenheden er ændret til et andet sted, er alle relaterede væddemål stadig gyldige. Denne regel gælder kun i begivenheder, hvor én af parterne/holdene har en hjemmebane.

  UAFGJORT

  I tilfælde af, at to eller flere deltagere i en vinderbegivenhed er erklæret vindere vil oddsene for deltagerne i vinderbegivenheden blive divideret med antallet af deltagere, der er involveret i den uafgjorte dyst/kamp som bets på vinderen af begivenheden.

  UDEBLIVELSE
  Hvis en deltager udebliver fra en planlagt begivenhed, vil alle relevante bets stadig gælde, medmindre begivenheden dermed aflyses. Eksempel: hvis Usain Bolt udebliver fra verdensmesterskaberne, vil Usain Bolt stadig være et gyldigt valg for bets på resultatet.

  UDSKUDTE BEGIVENHEDER

  Et væddemål vil bliver erklæret for ugyldigt for en udskudt kamp eller begivenhed, som inden for 12 timer efter det originale fastsatte tidspunkt, endnu ikke er påbegyndt.

  LIVE BETTING

  Betsafe forbeholder sig retten til at annullere væddemål til en forkert pris pga. forsinket 'Live'-dækning af en begivenhed, og hvor et hold har opnået en betydelig fordel. Betsafe forbeholder sig desuden retten til at suspendere væddemål under en begivenhed som følge af mislykket transmission eller andre teknisk relaterede problemer eller hvis der er mistanke om svindel. Fristen for placering af væddemål kan variere mellem de forskellige begivenheder. Vi accepterer ikke overlagte og gentagne episoder af sene væddemål. Dette vil blive betragtet som svindel og vi vil behandle det i overensstemmelse hermed. Vi påtager os intet ansvar for indtastnings-, transmissions- og/eller evalueringsfejl. Vi forbeholder os retten til at korrigere åbenlyse fejl af input fra væddemålsodds og/eller evaluering af væddemålsresultater, .selv efter begivenheden har fundet sted- eller at erklære påvirkede væddemål ugyldige. Betsafe påtager sig intet ansvar for rigtigheden af live-resultater, statistikker og andre oplysninger/data, som vi leverer til live betting.

  Accept af oddsændringer for livebetting
  Som kunde har du mulighed for at acceptere oddsændringer på live betting, dette gør det lettere at livebette. Dette er især nyttigt, når der væddes på mere end én begivenhed samtidig. Ved at gøre følgende accepterer du oddsændringer på din spillekupon og aftalen vil blive registreret. Den aktuelle status er synlig på din spillekupon, så sørg for at tjekke din spillekupon før du indsender din kupon. For at acceptere alle oddsændringer fra det tidspunkt, hvor kuponen sendes til den er bekræftet, er der et eller flere valg på din spillekupon, vælg "Acceptér alle odds" på spillekuponen. Dette kan resultere i lavere eller højere odds, denne indstilling vil forblive aktiv på fremtidens livebet spillekuponer indtil du fravælger afkrydsningsfeltet igen i fremtiden, eller indtil dine gemte indstillinger bliver slettet.

  ODDSFORMAT
  Som kunde har du mulighed for at vælge dit foretrukne oddsformat mellem decimaltal, brøker og amerikanske odds. Når dette format er gemt, mens du er logget ind, bliver indstillingerne gemt i dine browserindstillinger. Det er vigtigt at bemærke, at alle beregninger med hensyn til udbetalingerne af en spillekupon anvender decimalformatet. Decimalformatet vil altid være lig med eller højere end de andre formater tilgængelige pr. valg, hvilket resulterer i en højere eller tilsvarende udbetaling.

  VINDERVÆDDEMÅL
  Ingen tilbagebetaling for ikke startende. For "Sted"-tilbud gælder "Regler om Uafgjort" ikke, og vindende væddemål vil blive betalt de fulde angivede odds, uanset om der er flere vindende deltagere end steder som følge af lodtrækning. I tilfælde af, at der er mere end én vinder af et "Vind" eller "Gruppe" vindervæddemål , er "Regler om Uafgjort" gældende.

  ANDET
  Betsafe forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at erklære et væddemål annulleret, helt eller delvist, hvis det er indlysende: at resultatet af en begivenhed bliver offentligt kendt før afslutningen af begivenheden; at væddemål er blevet tilbudt, placeret og/eller accepteret pga. en fejl.

  KATEGORISPECIFIKKE REGLER
  Sørg for, at du er bekendt med alle regler og bestemmelser, der gælder for alle væddemålsaktiviteter på Betsafe (se ovenfor). Sportsbook tilbyder væddemål på tusindvis af konkurrencer fra en lang række af sportsgrene som både live og ikke live væddemålsbegivenheder. For minimum niveau for maksimal risiko, som vores sportsbook accepterer på en konkurrence, se den specifikke kategori i tabellen nedenfor. Disse risikoniveauer gælder kun i forbindelse med brug af bonuspenge og gratis væddemål. Risiko defineres som en potentiel udbetaling af dit væddemål minus din indsats.

  Maksimal
  risiko (DKK)
  Maksimal
  risiko (EUR)
  Maksimal
  risiko (USD)
  Almost Anything1502025
  Alpint skiløb1502025
  Bueskydning1502025
  Amerikansk fodbold3004050
  Atletik1502025
  Australsk fodbold1502025
  Badminton1502025
  Bandy3004050
  Baseball5007080
  Basketball5007080
  Strandfodbold3007050
  Beach Volleyball3004050
  Skiskydning3004050
  Boksning1502025
  Kano/kajak1502025
  Skak1502025
  Klasse 1 World Powerboat1502025
  Cricket3004050
  Curling1502025
  Gymnastik1502025
  Cykling1502025
  Dart1502025
  Udspring1502025
  E Sport1502025
  (Jord)hockey1502025
  Judo1502025
  Fægtning1502025
  Floorball1502025
  Femkamp1502025
  Fodbold5007080
  Formel 11502025
  Futsal1502025
  Hestevæddeløb1502025
  Golf1502025
  Håndbold1502025
  Ishockey5007080
  Indy car3004050
  Lacrosse1502025
  Mixed Martial Arts1502025
  Motorcykler1502025
  Motorsports1502025
  Nordisk kombineret1502025
  OL3004050
  Orienteringsløb1502025
  Pesäpallo1502025
  Pool1502025
  Ridning1502025
  Rally1502025
  Roning1502025
  Rugby Liga1502025
  Rugby Union1502025
  Sejlsport1502025
  Skihop1502025
  Skydning1502025
  Snooker1502025
  Snowboard1502025
  Speed Skating1502025
  Speedway1502025
  Svømning1502025
  Skiløb - langrend1502025
  Bordtennis1502025
  Tennis3004050
  Taekwondo1502025
  Volleyball3004050
  Vandpolo1502025
  Skønhedskonkurrrencer1502025
  Erhverv og politik1502025
  Filmpriser1502025
  Musik1502025
  Specials1502025
  Sportspriser1502025
  TV-begivenheder1502025
  Kapsejlads1502025
  Vejr1502025
  Travsport1502025


  1. Alpint Skiløb
  I slalom og storslalom skal begge halvlege af løbet gennemføres for at bets er gældende, og mindst én skiløber skal gennemføre begge løb før mand-til-mand bets er gyldige. I styrtløb og Super G skal begge skiløbere forlade startlinjen før mand-til-mand bets er gældende. Hvis ingen af skiløberne gennemfører løbet, vil alle bets blive annulleret.

  Vinderbets: Hvis den valgte deltager ikke starter ved en vintersportsbegivenhed, vil bets være tabt, uanset om begivenheden gennemføres. Ingen refunderinger hvis den valgte sportsudøver ikke deltager.

  Vinderbets som forsinkes/udskydes: Alle bets vil stadig være gyldige hvis en begivenhed udskydes eller forsinkes, men genoptages eller startes forfra indenfor to kalenderdage. Hvis begivenheden flyttes til et andet sted, vil bets blive annulleret.

  Alle bets vil blive afgjort i overensstemmelse med resultaterne fra den officielt ansvarlige forening (FIS, IBU, eller anden officiel forening).

  2. Bueskydning
  Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste som fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) ved tidspunket for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

  3. Amerikansk fodbold

  Spil på enhver kamp som udskydes, forsinkes eller annulleres og ikke genoptages den samme NFL spilleuge, vil blive annulleret. Eksempel: Hvis en kamp er planlagt til at blive afviklet på en søndag i spilleuge 10, men udskydes til mellem mandag og onsdag i spilleuge 10, vil spil på kampen stadig være gyldige. Hvis kampen udskydes til senere end onsdag, vil den dermed indgå i en senere spilleuges program, og spil på kampen vil blive dermed blive annulleret.

  Alle kampene inkluderer overtid medmindre andet er nævnt. Mindst 55 minutter af kampen skal være spillet for at væddemål kan betragtes som gyldige. Hvis dette ikke er tilfældet, vil alle væddemål anses for annullerede, og oddsene sættes til 1,00. Hvis en kamp ender i uafgjort efter overtid, betragtes væddemålet som annulleret, og oddsene sættes til 1,00 .

  AFC/NFC Conference vinderspil afgøres efter hvilket hold, der fortsætter til Superbowl.

  NFL Division vinderspil afgøres efter, hvilke hold bliver udråbt som vindere af sin division, j.f. NFL.com ved afslutningen af NFL Regular Season.

  Halvleg/Fuldtid, højest scorende halvleg og højest scorende quarter; disse spil tager ikke forbehold for overtid i forbindelse med afgøring.

  Vil et af holdene lave tre ubesvarede scoringer – spil på, om et af holdene vil lave en scoring tre spil/plays i træk. Safety, field goals og touchdowns tæller som scorende plays. Extra points og two point conversions tæller ikke som scorende plays, da de er en forlængelse af et touchdown.

  Spiller Specifik

  I alle spiller specifikke væddemål eller handicap skal alle spillere deltage i kampen for at væddemål står, ellers annullleres spillet og odds bliver sat til 1,00. Overtid tæller med.

  Fantasikampe
  I Fanasikampe konkurrerer de to hold kun virtuelt.
  Vinderen af denne kamp er det hold, som scorer fleste mål på den aktuelle kampdag mod en rigtig modstander inklusive overtid. Bemærk: kun mål tæller med - sejr eller nederlag er irrelevant.

  Eksempel:
  Fantasikamp: Atlanta - San Francisco;
  Rigtige kampe: Atlanta - New York Jets: 24 - 13 og San Francisco - Baltimore: 30 - 33. Resultatet af fantasikampen Atlanta - San Francisco er 24 - 30; San Francisco er det vindende hold.

  NFL Draft Specials
  Spillerplaceringer til NFL udtagelsen vil blive afgjort i henhold til placeringen offentliggjort under selve udtagelsen.


  4. Atletik
  Vinderen afgøres jf. det officielle resultat, og regler for dødt løb er gældende. For H2H spil vil deltageren med den bedste position være vinderen i forbindelse med afgørelse af spil. Hvis den ene deltager når længere end den anden, vil førstnævnte være vinder. Hvis begge deltagere slås ud på samme niveau, for eksempel hvis begge deltagere slås ud i kvartfinalerne, vil spil på udfaldet blive betragtet som ugyldige, og sat til odds 1.00. Hvis en sportsudøver ikke deltager ved begivenheden, vil H2H og special spil på den pågældende deltager, være ugyldige. Dog vil bets på begivenhedens resultat/vinderbets stadig være gældende.

  5. Australsk fodbold
  Vinderen afgøres af den officielle resultatliste, regler om uafgjort gælder.

  6. Badminton
  Alle spil afgøres i overensstemmelse med de officielle resultater for den pågældende begivenhed. Hvis en specifik begivenhed aflyses eller forsinkes, vil spil forblive gyldige, såfremt begivenheden gennemføres samme sted, indenfor 36 timer.

  Kampens vinder og handicap: Hvis en deltager trækker sig, vil alle spil på kampens vinder, samt handicap spil, blive annulleret.

  Hvis den valgte spiller ikke starter i en single- eller double kamp, vil spil på den givne kamp blive annulleret. Alle spil på kampe for hold, vil dog ikke blive ændret på baggrund af udskiftninger eller ændringer i holdets opstilling. Alle spil vil blive afgjort på baggrund af holdets resultater, uanset om en eller flere individuelle kampe afgøres på baggrund af deltagere, som ikke møder op, eller andet.

  Over/under: Hvis en deltager trækker sig, vil over/under spil blive annulleret, medminde over/under-grænsen allerede er overskredet - i så fald vil bets afgøres på behørig vis.

  Vinderspil: Ingen refunderinger for deltagere, som ikke møder op. Regler for dødt løb gælder.

  7. Bandy
  Mindst 80 minutter af kampen skal være spillet, før spil på kampen er gældende. Alle spil er på regulær spilletid, medmindre andet er nævnt. Hvis kampen spilles over 3 perioder i stedet for 2 halvlege, vil resultatet efter 45 minutter tælle som resultatet af første halvleg for alle bets. Hvis kampen udskydes eller annulleres, vil alle spil også blive annulleret, medmindre kampen genoptages indenfor 36 timer fra det oprindeligt planlagte starttidspunkt.

  Spiller specials:
  Enhver spiller i et spiller special spil skal deltage i kampen, ellers vil det pågældende bet være ugyldigt.

  8. Baseball

  Kampe, som ikke startes indenfor 12 timer fra det oprindeligt planlagte starttidspunkt, vil blive udskudt, og spil vil blive annulleret. En kamp er gældende, så snart der er spillet 5 innings (4,5 hvis hjemmeholdet fører). Spil på total antal runs og holdenes totaler vil være gyldige, hvis der spilles mindst 9 innings (8,5 hvis hjemmeholdet fører), eller hvis resultatet af bet allerede er fastlagt, så snart kampen slutter. Hvis en kamp af enhver årsag ender uafgjort, vil spil på kampen være at betragte som ugyldige, og sat til odds 1,00. Alle spil inkluderer extra innings. Hvis en playoff-kamp udskydes og genoptages indenfor 120 timer, vil alle bets være gyldige, og afgjort efter kampens slutning.

  Startende kastere:
  Den startende Pitchers offentliggjort under baseballvæddemålene, er kun påført af informationsmæssige årsager. Enhver startende pitcher, der vises i din væddemålshistorik eller på din kupon, vil ikke påvirke dit væddemål. Alle væddemål vil forblive gyldige, uanset om pitcheren starter kampen eller ej.

  Spiller specials:
  Enhver spiller i et spiller special spil, skal spille i kampen for at det pågældende spil er gyldigt. For kastere gælder, at de skal have kastet mindst én gang. For battere gælder, at de skal være del af den oprindelige deltagerliste, og at de skal have dækket mindst én base i løbet af kampen. I enhver kamp hvor der ikke gennemføres 9 innings (8,5 hvis hjemmeholdet fører), vil alle spiller special bespilts blive annulleret, medmindre udfaldet allerede er fastlagt. Udfaldet kan fastlægges ved at det nævnte antal nås, eller den givne spiller fjernes fra kampen inden kampen slutter.

  For alle spil som omhandler totalt antal baser, krediteres en batter som følger:

  Single = 1 base
  Double = 2 baser
  Triple = 3 baser
  Homerun = 4 baser

  Nås en base på grund af fejl, dommerkendelse eller regler for hhv. ”walks”, ”hit by pitch”, ”balk”, ”fielder’s choice”, ”passed ball”, ”wild pitch” eller ”interference”, tæller dette ikke med mod det totale antal baser.

  Special Spil:
  Alle special spil som kun gælder for første inning, vil blive afgjort så længe den første inning er gennemført. Uanset om resten af kampen aflyses, forsinkes eller udskydes, vil dette ikke ændre sig. Alle special-spil på første scorer, vil blive afgjort alt efter hvem der scorer først. Uanset om resten af kampen aflyses, forsinkes eller udskydes, vil dette ikke ændre sig.

  Spil på Regular Season Series:
  Alle planlagte kampe i en serie skal spilles mindst 24 timer efter den sidste kamp i serien var planlagt. Hvis enhver kamp i serien ikke er gennemført indenfor denne tidsgrænse, vil alle spil på pågældende serie blive annulleret. Alle resultater skal godkendes officielt, for at bets på dem er gældende. Startende kastere har ikke indflydelse på spil for en serie.

  International Baseball:
  Enhver kamp som afgøres på reglerne ifm. ‘Mercy Rule’ vil være gyldig, uanset hvor få innings, der er spillet.

  Grand Salami: Der skal være spillet mindst 8,5 innings i alle kampe, for at disse spil er gældende. Hvis en kamp udskydes, vil spil blive annulleret, medmindre kampen gennemføres indenfor 12 timer fra det oprindeligt planlagte starttidspunkt. Alle spil på Grand Salami vil gælde, uanset om kasterne for den givne dag, ændres. Hvis et spil på over/under totalt antal runs allerede er OVER inden kampen udskydes, vil spil forblive gyldige.

  9. Basketball
  Væddemål bestemmes og afgøres af kampens officielle slutresultat inklusiv overtid. Kampens slutresultatet bestemmes kun hvis kampen spilles til ende. Væddemål, som kræver et fuldtidsresultat anses for ugyldige, hvis kampen afbrydes, og odds bliver sat til 1,00. Alle væddemålsmarkeder, som ikke er afhængige af gennemførelsen af hele kampen kan afgøres ud fra den gennemførte periode, som de henviser til.

  For eksempel:
  1. halvlegsvæddemål afregnes, hvis en kamp bliver afbrudt i 2. halvleg og/eller et over/under væddemål vil blive afviklet som over, hvis resultat allerede er overgået før kampen blev afbrudt.

  Spiller Specifik- ethvert specifikt spillervæddemål kræver, at alle spillere i et bestemt væddemålsmarked spiller mindst 1 minut i kampen, ellers annulleres væddemålet, og odds bliver sat til 1,00.

  Afgørelse af væddemål
  Alle resultater bygger på resultaterne fra den officielle kilde, webside eller konkurrence. I tilfælde, hvor statistikker eller resultater ikke er tilgængelige fra en officiel kilde, eller der forelægger tilstrækkeligt bevis for, at hjemmesiden har forkerte resultater, kan der benyttes uafhængige kilder med henblik på afgøring. I tilfælde hvor der mangler sammenhængende information, vil vi afgøre bets på baggrund af egne statistikker.

  NBA langtidsspil:

  For spil på totalt antal vundne kampe i regulær sæson og hold-mod-hold, skal begge hold gennemføre mindst 80 kampe i regulær sæson, for at disse spil er gyldige. Dog, hvis resultatet allerede er afgjort inden 80 kampe er spillet, vil denne regel ikke være gældende.

  Divisionsvinder– Væddemål vil blive afgjort efter NBA’s officielle regler for tiebreak.

  Konference vinder– Holdene som fortsætter til NBA-finalerne vil blive betragtet som vindere af sin konference. Dette er uafhængigt af stillingen i regulær sæson.

  10. Strand fodbold
  Resultatet bestemmes af den officielle resultatliste.

  11. Beach volleyball
  De officielle podieplaceringer afgør væddelmålene. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

  12. Skiskydning
  Spil på H2H skydning: Begge deltagere skal starte i begivenheden, for at bets er gyldige. Alle spil afgøres j.f. de officielle resultater fra den ansvarlige liga (FIS, IBU eller anden officiel liga).

  Vinderspil: Hvis den valgte deltager ikke starter ved en vintersportsbegivenhed, vil det påglældende spil være tabt, uanset om begivenheden gennemføres. Ingen refundering for deltagere, som ikke starter.

  Vinderspil og aflyste begivenheder: Alle spil vil blive annulleret hvis begivenheden aflyses, medmindre den officielt ansvarlige liga (FIS, IBU eller anden officiel liga) bekræfter resultatet som begivenhedens officielle resultat på det tidspunkt, hvor begivenheden blev standset, og begivenheden ikke genoptages samme sted indenfor to kalenderdage.

  Forsinkede eller udskudte begivenheder: Alle spil vil være gældende hvis begivenheden udskydes og genoptages på samme sted indenfor to kalenderdage. Hvis begivenheden flyttes til et andet sted, vil spil blive annulleret.

  Holdbegivenheder og stafetter: Holdbegivenheder og stafetter tæller kun som en enkelt medalje.

  13. Boksning

  Afgørelser vil være i overensstemmelse med de officielle resultater fra begivenheden. Resultatet kan korrigeres eller ændres efter den oprindelige præsentation ved begivenheden. Spil er ikke officielle før resultatet bekræftes af de ansvarlige personer ved begivenheden.

  Enhver ændring af de første resultater fra begivenheden fra den officielt ansvarlige ligas side, uanset om den er baseret på klagesager, juridiske anliggender, resultater af doping tests eller enhver anden sanktion, vil ikke være gældende, og spil vil forblive som afgjort ved begivenheden.
  Spil på om en bokser vinder på knockout eller teknisk knockout tæller kun, hvis den gældende bokser vinder på knockout, teknisk knockout eller hvis håndklædet kastes i ringen.

  Over/under spil på antal omgange, omfatter kun det antal omgange der gennemføres. Halvdelen af en runde tælles som præcist 1 minut of 30 sekunder af en 3-minutters omgang. Således vil 3,5 omgange være et minut og 30 sekunder inde i fjerde omgang.

  For spil på specifikke antal omgange gælder, at hvis en bokser ikke rejser sig når klokken går til start af den omgang, som er nævnt i væddemålet, vil UNDER være vinder af væddemålet, idet den gældende omgang aldrig startede.

  I tilfælde af uafgjort vil spil på begge boksere blive refunderet, medmindre der er tilbudt uafgjort som resultat af pågældende spil. Alle andre bets afgøres på baggrund af deres individuelle ordlyd.

  Spil på enhver kamp, som af den officielle myndighed dømmer på baggrund af reglerne for ”no contest" eller "no decision", vil blive annulleret.

  14. Kano/Kajak
  Vinderen afgøres af den officielle resultatliste som fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) ved tidspunktet for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

  15. Cricket
  Resultater vil blive afgjort i henhold til de officielle resultater leveret af det internationale cricketforbund (ICC)

  16. Skiløb - langrend
  H2H spil: For spil på kampen, skal begge deltagere starte i begivenheden, før spil er gyldige. Alle spil afgøres j.f. de officielle resultater fra den ansvarlige liga (FIS, IBU eller anden officiel liga).

  Vinderspil: Hvis den valgte deltager ikke starter ved en vintersportsbegivenhed, vil det pågældende spil være tabt, uanset om begivenheden gennemføres. Ingen refundering for deltagere, som ikke starter.

  Vinderspil og aflyste begivenheder: Alle spil vil blive annulleret hvis begivenheden aflyses, medmindre den officielt ansvarlige liga (FIS, IBU eller anden officiel liga) bekræfter resultatet som begivenhedens officielle resultat på det tidspunkt, hvor begivenheden blev standset, og begivenheden ikke genoptages samme sted indenfor to kalenderdage.

  Forsinkede eller udskudte begivenheder:
  Alle spil vil være gældende hvis begivenheden udskydes og genoptages på samme sted indenfor to kalenderdage. Hvis begivenheden flyttes til et andet sted, vil væddemålet blive annulleret.

  Holdbegivenheder og stafetter: Holdbegivenheder og stafetter tæller kun som en enkelt medalje.

  17. Curling
  Vinderspil: Hvis den valgte deltager ikke starter ved en curling kamp, vil det påglældende spil være tabt, uanset om begivenheden gennemføres. Ingen refundering for deltagere, som ikke starter.

  Kampens vinder:
  Alle kampe afgøres af det endelige resultat. I forbindelse med spil tæller ekstra ends også med.

  End betting; I forbindelse med spil på ends, vil alle spil blive annuleret hvis den pågældende end ender tomt (0-0), medmindre der tildeles “Blank End”-points.

  18. Cykling
  H2H spil, etape: For spil på etapen gælder, at begge deltagere skal starte ved begivenheden, før spil er gyldige. Alle spil vil blive afgjort i overensstemmelse med de officielle resultater, som bliver offentliggjort af den ansvarlige liga (UCI, eller anden officiel liga).

  Vinderspil: Hvis den valgte deltager ikke starter i cykelløbet, vil spil være tabt, også selvom begivenheden gennemføres. Ingen refunderinger for deltagere, som ikke starter ved begivenheden. Regler for dødt løb gælder.

  Vinderspil, rytter: Spil på den rytter, som slutter først i løbet, vinder. Begge ryttere skal starte, for at væddemålet er gyldigt. Hvis begge ryttere trækker sig fra løbet, vil rytteren som har gennemført flest etaper blive betragtet som vinder, uanset stilling eller tid. Hvis begge ryttere trækker sig på samme etape, vil spil være ugyldige.

  Aflyste løb: Alle spil på løb som aflyses, vil blive annulleret medmindre der er gennemført fem etaper og det officielle resultat er offentliggjort, medmindre andet er nævnt eller væddemålet allerede er afgjort. Alle spil på individuelle etaper, vil blive annulleret hvis disse aflyses inden et officielt resultat offentliggøres, medmindre andet er nævnt eller væddemålet allerede er afgjort.

  Forsinkede/udskudte løb: Alle spil på løb som forsinkes, udskydes eller flyttes til et andet sted, vil blive annulleret.

  Forsinkede/udskudte løb: Alle bets på løb som forsinkes, udskydes eller flyttes til et andet sted, vil blive annulleret.

  19. Dart
  Resultaterne vil blive afgjort i henhold til de officielle konkurrenceregler.

  20. Udspring
  Vinderen afgøres af den officielle resultatliste som fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) ved tidspunket for medaljeoverrækkelsen. Eventuelt efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

  21. Ridning
  Vinderen afgøres af den officielle resultatliste som fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) ved tidspunktet for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

  22. Fægtning

  Vinderen afgøres af den officielle resultatliste som fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) ved tidspunktet for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

  23. Hockey

  Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste.

  24. Floorball
  Alle bets afgøres på baggrund af de officielle resultater for den pågældende begivenhed. Hvis en specifik begivenhed udskydes eller forsinkes, vil bets på denne forblive gyldige hvis begivenheden gennemføres samme sted indenfor 36 timer. Hvis en eller flere sportsudøvere ikke deltager ved den specifikke begivenhed, vil bets blive annulleret. Mindst 55 minutter af en kamp skal være spillet, for at bets er gyldige. Alle bets er på regulær spilletid, medmindre andet er nævnt.

  25. Fodbold
  Mindst 80 minutter af kampen skal være spillet, for at væddemål om resultatet af kampen anses som gyldige. Alle væddemål er kun for ordinær spilletid, med mindre andet er nævnt. "Ordinær spilletid" defineres som det fremlægges i de officielle regler udgivet af de respektive ledende associationer. Hvis en kamp ikke afholdes under en officielt ledende styrelse, fx venskabskampe, val alle kampmarkeder blive afgjort efter det faktiske resultat, når kampen er afsluttet, så længe mindst 80 minutter af kampen er blevet spillet. Ethvert væddemål, hvor resultatet af kampen endegyldigt er kendt, før den ordinær spilletid er gennemført, eller før kampen opgives, afgøres, uanset om der er spillet 80 minutter eller ej.

  Af henvisningshensyn vil kampe, der specifikt er opført som "Ungdoms", omfatte fodboldkampe, der spilles mellem hold, hvor spillerne er 23 år eller derunder.

  Enhver ændring eller afgørelse, foretaget af en officielt ledende styrelse efter begivenheden eller turneringen, vil ikke påvirke afgørelsen.

  Statistikvæddemål
  Væddemål afgøres efter definitionen, som den officielle ledende styrelse udgiver. BETSSON GROUP anerkender ikke nogle klager, der beror på personlig forståelse af sådanne termer, med mindre de bakkes op af ikke-modsigende beviser. Ved UEFA-holdkonkurrencer benyttes det officielle fuldtids-kamprapport pressemateriale i PDF-format som afgørelse. I det tilfælde, hvor der ikke foreligger statistik materiale fra en officielt ledende styrelse, er det uafhængige instanser, der afgør væddemål.

  Gult kort-markeder
  Kun kort, givet til spillere på banen, gælder. Kort givet til cheftrænere eller reservetrænere gælder ikke. I det tilfælde, hvor en spiller modtager to gule kort og efterfølgende et rødt kort, gælder de to gule kort for væddemålet.
  Væddemål afgøres med henvisning til alle tilgængelige beviser for, at kort blev givet under den planlagte spilletid på 90 eller 45 minutter. Der ses bort fra ethvert kort givet efter fløjtet til fuldtid.

  Hjørne-markeder
  Kun et taget hjørnespark gælder. Hvis hjørnesparket tages om, gælder det kun som ét hjørnespark.

  Spillerspecials
  Væddemål afgøres efter definitionen, som den officielle ledende styrelse udgiver. BETSSON GROUP anerkender ikke nogle klager, der beror på personlig forståelse af sådanne termer, med mindre de bakkes op af ikke-modsigende beviser. Der ses bort fra selvmål ved afgørelsen af disse væddemål. Hvis den valgte spiller ikke starter ude ved kampstart, vil væddemål på den spiller blive erklæret ugyldige, hvis ikke andet er angivet i den markeds-specifikke regel.

  Kamp-væddemål

  Kampresultater
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der vinder kampen, fx hjemmeholdet, uafgjort eller udeholdet.

  Antal mål
  Væddemål afgøres efter, om det samlede antal mål, der scores i kampen, er over eller under den angivne linje.

  Handicap
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der vinder kampen, efter handicaplinjen er anvendt.

  Dobbelt chance
  Væddemål afgøres efter, om slutresultatet ender i ét af de to viste valgmuligheder.

  Begge hold scorer
  Væddemål afgøres efter, om kampen ender med, at begge hold scorer mindst ét mål.

  Halvleg/fuldtid
  Væddemål afgøres efter resultatet af kampen ved halvleg og fuldtid.

  Korrekt resultat
  Væddemål afgøres efter kampens præcise resultat.

  Korrekt resultat - 1. halvleg
  Væddemål afgøres efter kampens præcise resultat ved halvleg.

  Hjemme-/udehold - Antal mål
  Væddemål afgøres efter, om det samlede antal mål, scoret af det udpegede hold, i kampen er over eller under den angivne linje.

  Hjemme-/udeholds første mål
  Væddemål afgøres efter, om det udpegede holds første mål i kampen blev scoret i første eller anden halvleg, eller om holdet slet ikke scorede mål.

  Hjemme-/udehold vinder med "rent bur"
  Væddemål afgøres efter, om det udpegede hold vinder kampen og samtidig ikke bliver scoret imod.

  Vindermargin
  Væddemål afgøres efter den margin, som det udpegede hold vinder kampen med, fx hjemmeholdet med præcist ét mål. Der kan også spilles på et uafgjort resultat.

  Mål i alt
  Væddemål afgøres efter det præcise antal mål, der scores under kampen.

  Antal mål - 1. halvleg
  Væddemål afgøres efter, om det samlede antal mål, der scores i kampens første halvleg, er over eller under den angivne linje.

  Halvleg med flest mål
  Væddemål afgøres efter i hvilken halvleg der scores flest mål. Markedet vil også omfatte en mulighed, hvor der kan spilles på et lige antal mål.

  Resultat ved halvleg
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der fører i slutningen af kampens første halvleg, fx hjemmehold, uafgjort eller udehold.

  Intet væddemål ved uafgjort
  Væddemål afgøres efter hvilket valg, der bliver kampens slutresultat. Indsatsen tilbagebetales, hvis kampen ender uafgjort.

  Asian handicap
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der vinder kampen, efter handicaplinjen er anvendt.

  Første/sidste hold der scorer
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der scorer det første/sidste mål. Selvmål gælder i denne væddemålstype.

  Mål i alt - 1. halvleg
  Væddemål afgøres efter det præcise antal mål, der scores under kampens første halvleg.

  Antal mål - Lige/ulige
  Væddemål afgøres efter, om det samlede antal scorede mål er et lige eller ulige tal. Ingen mål betragtes som et lige tal.

  Dobbelt chance - 1. halvleg
  Væddemål afgøres efter, om slutresultatet efter første halvleg ender i ét af de to viste valgmuligheder.

  Intet væddemål ved sejr til hjemmeholdet.
  Væddemål afgøres efter, hvilket valg, der bliver kampens slutresultat. Indsatsen tilbagebetales, hvis hjemmeholdet vinder kampen.

  Intet væddemål ved sejr til udeholdet.
  Væddemål afgøres efter, hvilket valg, der bliver kampens slutresultat. Indsatsen tilbagebetales, hvis udeholdet vinder kampen.

  Hjemme-/udeholdet scorer i begge halvlege
  Væddemål afgøres efter, om det udpegede hold scorer i både første og anden halvleg.

  Hjemme-/udeholdet vinder 1. eller 2. halvleg
  Væddemål afgøres efter, om det udpegede hold scorer flere mål end modstanderen i enten første eller anden halvleg.

  Resultat + Antal mål
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der vinder kampen, og om det samlede antal mål, der scores i kampen, er over eller under den angivne linje.

  Resultat + Begge hold scorer
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der vinder kampen, og om kampen ender med, at begge hold scorer mindst ét mål.

  Går videre
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der går videre til næste runde.

  Metoden hvorpå kampen vindes
  Væddemål afgøres efter hvordan kampen afgøres.

  Selvmål
  Væddemål afgøres efter, om der scores et selvmål under kampen. Kun officielle afgørelser gælder.

  Straffespark
  Væddemål afgøres efter, om der tildeles et straffespark under kampen.

  Rødt kort
  Væddemål afgøres efter, om en spiller, der spiller på banen, bliver udvist under kampen. Ikke-deltagende personale spillere på bænken gælder ikke.

  Mål efter 90 minutter
  Væddemål afgøres efter, om der blev scoret et mål efter 90 minutters spilletid.

  Stolpe og overlægger
  Væddemål afgøres efter, om bolden rammer målstolpen eller overlæggeren under kampen.

  Spillets gang
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold der først tager føringen, i kombination med det endelige resultat efter det planlagte 90 minutters spil (inklusive tillægstid), uanset hvor ofte føringen skifter undervejs i kampen.

  Første måltype
  Væddemål afgøres efter, hvordan kampens første mål scores. Frispark er en vindende mulighed, hvis modtageren af frisparket scorer direkte og officielt tildeles målet.

  Kampstart
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der sparker bolden i gang ved kampstart. Ethvert væddemål, der placeres efter 10 minutter før kampstart, gælder ikke.

  Antal frispark
  Væddemål afgøres efter, hvor mange frispark, der begås under kampen.

  Flest begåede frispark
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der begår flest frispark under kampen.

  Hjemme-/udehold - Antal frispark begået
  Væddemål afgøres efter, hvor mange frispark, der begås af det udpegede hold under kampen.

  Første gule kort.
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der får kampens første gule kort.

  Antal gule kort
  Væddemål afgøres efter, hvor mange gule kort, der uddeles under kampen.

  Hjemme-/udehold - Antal gule kort
  Væddemål afgøres efter, hvor mange gule kort, der uddeles til det udpegede hold under kampen.

  Flest gule kort
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der får flest gule kort under kampen.

  Første hjørnespark
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der får tildelt kampens første hjørnespark.

  Antal hjørnespark - 1. halvleg
  Væddemål afgøres efter, hvor mange hjørnespark, der tages i kampens første halvleg.

  Antal hjørnespark
  Væddemål afgøres efter, hvor mange hjørnespark, der tages under kampen.

  Hjørne-handicap
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der tager flest hjørnespark i kampen, efter handicaplinjen er anvendt.

  Hjemme-/udehold - Antal hjørnespark
  Væddemål afgøres efter, hvor mange hjørnespark, der tages af det udpegede hold under kampen.

  Flest hjørnespark
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der tager flest hjørnespark under kampen.

  Udskiftning - 1. halvleg
  Væddemål afgøres efter, om der foretages en udskiftning under kampens første halvleg. Udskiftninger, der foretages mellem halvlegene, gælder ikke.

  Antal udskiftninger
  Væddemål afgøres efter, hvor mange udskiftninger, der foretages under kampen.

  Udskifter scorer
  Væddemål afgøres efter, om en spiller fra enten det ene eller andet hold, der starter kampen på bænken, scorer på hvilket som helst tidspunkt under kampen.

  Tillægstid - 1. halvleg
  Væddemål afgøres efter antallet af minutter, der vises på linjedommerens tavle i første halvleg. Der ses bort fra spilminutterne efter dette tidspunkt.

  Tillægstid - 2. halvleg
  Væddemål afgøres efter antallet af minutter, der vises på linjedommerens tavle i anden halvleg. Der ses bort fra spilminutterne efter dette tidspunkt.

  Flest indkast
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der får flest indkast under kampen.

  Samlet antal skud på mål
  Væddemål afgøres efter, om det samlede antal skud på mål i kampen er over eller under den angivne linje.

  Hjemme-/udehold - Samlet antal skud på mål
  Væddemål afgøres efter, om det udpegede holds samlede antal skud på mål i kampen er over eller under den angivne linje.

  Flest skud på mål
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der får flest skud på mål under kampen.

  Antal offside-afgørelser
  Væddemål afgøres efter, hvor mange gange kampen standses på grund af, at en spiller dømmes offside.

  Boldbesiddelse-handicap
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der har den højeste boldbesiddelsesprocent i kampen, efter handicaplinjen er anvendt.

  Hjemme-/udehold - Boldbesiddelsesprocent
  Væddemål afgøres efter, om det udpegede holds boldbesiddelsesprocent er over eller under den angivne linje, når kampen er fløjtet af.

  Mest boldbesiddelse
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der har kampens højeste boldbesiddelsesprocent.

  Første målscorer
  Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der scorer kampens første mål. I det tilfælde, hvor en udvalgt spiller ikke starter kampen ude, og kommer på banen, før markedet for første målscorer er blevet vundet, gælder væddemålene placeret på den spiller stadig. Enhver ikke-opført spiller tæller som vinder, hvis vedkommende scorer kampens første mål.

  Sidste målscorer
  Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der scorer kampens sidste mål. Alle deltagere i kampen betragtes gyldige ved et "Sidste målscorer"-væddemål. Enhver ikke-opført spiller tæller som vinder, hvis vedkommende scorer kampens sidste mål.

  Målscorer generelt
  Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller scorer under kampen.

  Spiller scorer 2 eller flere
  Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller scorer to eller flere mål under kampen.

  Spiller scorer hattrick
  Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller scorer tre eller flere mål under kampen.

  Spiller modtager et gult kort
  Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller modtager et gult kort under kampen. Væddemål afgøres med henvisning til alle tilgængelige beviser for, at kort blev givet under den planlagte spilletid på 90 eller 45 minutter. Der ses bort fra ethvert kort givet efter fløjtet til fuldtid.

  Spiller modtager et rødt kort
  Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller modtager et rødt kort under kampen. Væddemål afgøres med henvisning til alle tilgængelige beviser for, at kort blev givet under den planlagte spilletid på 90 eller 45 minutter. Der ses bort fra ethvert kort givet efter fløjtet til fuldtid.

  Spiller scorer, og spillerens hold vinder
  Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller scorer under kampen, og at hans hold vinder kampen.

  Spiller scorer i begge halvlege
  Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller scorer i begge halvlege under kampen.

  Spiller scorer udenfor straffesparksfeltet
  Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller scorer fra udenfor straffesparksfeltet. Hele holden skal være udenfor straffesparksfeltet på det tidspunkt, hvor der sparkes til den, for at det gælder.

  Spiller scorer på hovedstød
  Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller scorer på hovedstød.

  Spiller scorer direkte på frispark
  Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller scorer på et direkte frispark. Væddemålet betragtes kun som vundet, hvis målet officielt tildeles den, som tager frisparket.

  Spiller får et straffespark
  Væddemål afgøres efter, om der begås fejl mod den udpegede spiller, og at den udpegede spiller som konsekvens modtager et straffespark. Et tildelt straffespark som resultat af hånd på bolden gælder ikke.

  Spiller scorer det vindende mål
  Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller scorer det mål, som vinder kampen for hans hold. Et mål betragtes som et vindende mål, hvis holdet ville have vundet kampen uden at score flere mål, fx hvis vinderholdets tredje mål resulterer i en 5-2 sejr.

  Kampens spiller
  Væddemål afgøres efter annonceringen af kampens spiller af den officielle ledende styrelse, såsom FIFA ved VM-kampe osv. Hvis den officielle ledende styrelse ikke annoncerer en sådan, afgøres væddemål efter den spiller, som tildeles Kampens spiller-prisen af hoved tv-programværten i den følgende prioritetsrækkefølge, med mindre andet er nævnt: i) BBC/ITV ii) Sky iii) BT Sport iv) Euro Sport.
  Hvis prisoverrækkelsen ikke dækkes af live-tv, vil alle væddemål blive erklæret ugyldige, uanset om en spiller udpeges af programmets vært eller medvirkende eksperter. I det tilfælde at en eller flere spillere tildeles prisen, gælder reglerne for "dødt løb".
  Enhver ikke-opført spiller tæller som vinder, hvis vedkommende modtager Kampens spiller-prisen. Spillere, som deltager i kampen, anses som kandidater til prisen.

  Langtidsvæddemål

  Turneringsvinder og andre væddemål vedrørende turneringsplacering
  Væddemål afgøres efter holdets afsluttende placering i turneringen i slutningen af det planlagte kampprogram, undtagen ligaslutspil. Dette omfatter også turneringer, som deles halvvejs i sæsonen.
  En undtagelse til denne regel er i de sydamerikanske ligaer, hvor der skal spilles et slutspil for at afgøre en vinder, hvis to hold står lige i pointantal. I sådanne tilfælde vil vinderen af slutspillet blive kåret som turneringsvinder.

  Topscorer
  Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der scorer flest mål i turneringen, som titlen henviser til. Slutspil tæller ikke i ligaturneringer. Selvmål gælder ikke. Regler for "dødt løb" gælder

  Direkte forudsigelse
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der placerer sig som nummer ét, og hvilket hold, der placerer sig som nummer to i slutningen af turneringen.

  Dobbelt forudsigelse
  Væddemål afgøres efter, hvilke to hold, der placerer sig som nummer ét og nummer to i turneringen, uanset deres kvalifikationsrækkefølge.

  Vinders oprindelse
  Væddemål afgøres efter, hvilken gruppe den endelige vinder har kvalificeret sig fra.

  Førstegangsvinder
  Væddemål afgøres efter, om turneringsvinderen nogensinde har vundet den samme turnering før.

  Hold der scorer flest mål
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der scorer flest mål i turneringen. Regler for "dødt løb" gælder

  Hold der scorer færrest mål
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der scorer færrest mål i turneringen. Regler for "dødt løb" gælder

  Hold der scores flest mål på
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der scores flest mål på i turneringen. Regler for "dødt løb" gælder

  Hold der scores færrest mål på
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der scores færrest mål på i turneringen. Regler for "dødt løb" gælder

  Hold med det højeste antal gule kort
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der får flest gule kort under turneringen. Regler for "dødt løb" gælder

  Hold med det højeste antal røde kort
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der får flest røde kort under turneringen. Regler for "dødt løb" gælder

  Gruppe der scorer højest
  Væddemål afgøres efter i hvilken gruppe, der scores flest mål. Regler for "dødt løb" gælder

  Gruppe der scorer lavest
  Væddemål afgøres efter i hvilken gruppe, der scores færrest mål. Regler for "dødt løb" gælder

  Prisen for Bedste spiller
  Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der modtager prisen som Bedste spiller eller enhver tilsvarende pris i turneringen. I en VM-kamp for eksempel betrages prisen "Den gyldne bold" som en sådan pris.

  Prisen for Bedste ungdomsspiller
  Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der modtager prisen som Bedste ungdomsspiller eller enhver tilsvarende pris i turneringen.

  Prisen for Bedste målmand
  Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der modtager prisen som Bedste målmand eller enhver tilsvarende pris i turneringen. I en VM-kamp for eksempel betrages prisen "Den gyldne handske" som en sådan pris.

  Prisen for Bedste forsvarsspiller
  Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der modtager prisen som Bedste forsvarsspiller eller enhver tilsvarende pris i turneringen.

  Prisen for Bedste midtbanespiller
  Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der modtager prisen som Bedste midtbanespiller eller enhver tilsvarende pris i turneringen.

  Prisen for Bedste angrebsspiller
  Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der modtager prisen som Bedste angrebsspiller eller enhver tilsvarende pris i turneringen.

  Bedste afsluttende placering
  Væddemål afgøres efter, hvilke hold blandt de opførte valgmuligheder, der opnår den bedste afsluttende placering. Regler for "dødt løb" gælder

  Bedste opførte målscorer
  Væddemål afgøres efter, hvilken spiller blandt de opførte valgmuligheder, der scorer flest mål i turneringen. Regler for "dødt løb" gælder

  Udelukkelsesrunden
  Væddemål afgøres efter, hvilken runde det udpegede hold ryger ud fra.

  Holdets topscorer
  Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der scorer flest mål for det udpegede hold i turneringen. Slutspil tæller ikke i ligaturneringer. Selvmål gælder ikke. Regler for "dødt løb" gælder

  Holdets bedste oplægger
  Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der lægger op til flest scorede mål for det udpegede hold i turneringen. Slutspil tæller ikke i ligaturneringer. Regler for "dødt løb" gælder

  Hold kvalificerer sig fra gruppespillet
  Væddemål afgøres efter, om det udpegede hold kvalificerer sig til turneringens knockout-runder.

  Gruppespil - Præcis antal point
  Væddemål afgøres efter det præcise samlede antal point i slutningen af turneringens gruppespilrunde.

  Gruppespil - Antal point
  Væddemål afgøres efter, om det samlede antal point i slutningen af turneringens gruppespilrunde ligger over eller under den angivne linje for the udpegede hold.

  Hold gruppespil - Antal mål scoret
  Væddemål afgøres efter, om det samlede antal mål, scoret af det udpegede hold, i turneringen er over eller under den angivne linje.

  Hold gruppespil - Antal mål scoret mod holdet
  Væddemål afgøres efter, om det samlede antal mål, der scores mod det udpegede hold, i turneringen er over eller under den angivne linje.

  Hold gruppespil - Antal gule kort
  Væddemål afgøres efter, om det samlede antal gule kort, der gives til det udpegede hold, i turneringen er over eller under den angivne linje.

  Sidste hold, der forbliver ubesejret
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der har det højeste antal vunde og uafgjorte kampe, før de taber en kamp. Regler for "dødt løb" gælder

  Topscoreren og hans hold vinder turneringen
  Væddemål afgøres efter, hvilken af de opførte spillere, der vinder titlen som topscorer, samt at hans hold vinder turneringen.

  Flest "rent bur"
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der har det højeste antal "rent bur"-kampe i turneringen. Regler for "dødt løb" gælder

  Flest oplæg
  Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der har det højeste antal oplæg i turneringen. Regler for "dødt løb" gælder

  Hold der scores 7 mål først
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der først scorer syv mål i turneringen. Selvmål gælder ikke. Det hold, der scorer syv mål på færrest minutters spilletid, erklæres som vinder af væddemålet.

  Ligavinder med handicap
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der vinder turneringen, efter handicaplinjen er anvendt på hvert hold.

  Bedst placeret i ligaen den 25./31. december
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der er bedst placeret i ligaen efter 25./31 december.

  Special-væddemål for fodbold

  Klub efter sommerens/vinterens transfervindue
  Væddemål afgøres efter, hvilket hold den udpegede spiller tegner kontrakt med under sommerens eller vinterens transfervindue. Låneaftaler tæller, med mindre andet er nævnt. I det tilfælde, hvor en spiller ikke flytter til en anden klub, vil alle væddemål, der er placeret på hans aktuelle klub, blive afgjort som vundet. Hvis en spiller tegner kontrakt med en ikke-opført klub, gælder væddemålet stadig. Forhåndskontrakter eller andre lignende aftaler gælder ikke. Væddemål, der placeres efter den officielle annoncering, erklæres ugyldige.

  Næste permanente cheftræner
  Væddemål afgøres efter klubbens officielt annoncerede næste permanente cheftræner. Assistenttrænere og midlertidige cheftrænere gælder ikke på dette marked. I tilfælde af enhver uklarhed over valget af cheftræneren, forbeholder BETSSON GROUP sig ret til at afgøre, efter eget rimelige skøn, hvordan markedet afgøres baseret på de oplysninger, der foreligger på daværende tidspunkt. I det tilfælde, at der udpeges en ikke-opført cheftræner, gælder væddemålet stadig. Væddemål, der placeres efter den officielle annoncering, erklæres ugyldige.

  Cheftræners næste klub
  Væddemål afgøres efter, hvilken direkte efterfølgende klub den udpegede cheftræner vil repræsentere. Væddemål, der placeres efter den officielle annoncering, erklæres ugyldige.

  Næste cheftræner der forlader posten (Sack Race)
  Væddemål afgøres efter, hvilken cheftræner, der forlader sin post, før den sidste planlagte ligakamp, inklusive slutspil. Dette omfatter både fyringer samt cheftrænerens egen beslutning for at gå af. Væddemål, der placeres efter den officielle annoncering, erklæres ugyldige.

  Holdliste
  Væddemål afgøres efter, om en spiller omfattes i holdlisten til turneringen. Væddemål, der placeres efter den officielle annoncering, erklæres ugyldige.

  Daglige specials
  Alle væddemål under Daglige specials afgøres efter det samlede resultat eller betingelsen af væddemålet på dagen. Kun den tidszone, hvori turneringen afholdes, bliver taget i betragtning. Hvis nogen af kampene, som vedrører de spillende hold, udskydes eller opgives, vil alle væddemål blive erklæret ugyldige.

  Fantasikampe
  I fantasikampe spiller to hold mod hinanden virtuelt. Vinderen af denne match-up er det hold, som scorer flest mål på den aktuelle kampdag mod en rigtig modstander. Kan antallet af mål gælder; en sejr eller et nederlag er irrelevant.

  Smyšlené zápasy
  Ve smyšlených zápasech spolu bojují dva týmy pouze virtuálně. Vítězem střetnutí se stává tým, který v aktuálním kole vstřelí svému skutečnému soupeři více gólů. Počítá se pouze počet branek, vítězství nebo porážka nehrají žádnou roli.


  26. Formel 1

  Vinderen afgøres af den officielle resultatliste, regler om uafgjort gælder.
  Hvis en kører trækker sig før kvalifikationsrunden, betragtes væddemål som annulleret og odds sættes til 1,00. Så snart en kører har påbegyndt kvalifikationsrunden, anses køreren for at have deltaget og væddemålene er gældende.

  Hvis de 2 kørere involveret i en mand mod mand duel, begge ikke kommer i mål, vinder køreren med det bedste resultat. Hvis mindst en af deltagerne i en mand mod mand duel, ikke deltager i løbet efter opvarmningsomgangen er afsluttet, annulleres væddemålet og odds bliver sat til 1,00.

  Et væddemål vedrørende kvalifikation afgøres efter, at den endelige startopstilling frigives umiddelbart efter kvalifikationsrunden. Tidssanktioner i kvalifikationsrunden som angivet af FIA tæller. Andre startlinje degraderinger/promoveringer ses bort fra.

  27. Futsal
  Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste.

  Mindst 40 minutter af den ordinære spilletid skal være spillet for at væddemål står, medmindre andet er angivet. Ellers vil alle væddemål blive annulleret og odds bliver sat til 1,00

  28. Golf
  Væddemål afgøres ud fra officielle turnerings- og kampresultater. For "Runde" mand mod mand dueller er det påkrævet, at begge deltagere spiller mindst én bold hver, i den pågældende "Runde" for at væddemål står. Hvis ikke, er væddemålet ugyldigt og oddset sættes til 1,00. For "Turnerings" mand mod mand dueller er det påkrævet, at begge deltagere spiller mindst én bold hver i turneringen, for at væddemål gælder, ellers annulleres spillet og odds bliver sat til 1,00. Hvis begge golfspillere ikke fuldfører alle runder, så vinder golfspilleren med den højeste slutposition.

  Hvis begivenheden forkortes, f. eks. som følge af ugunstige vejrforhold, vil væddemål blive afviklet, så længe der er et officielt turneringsresultat, ellers annulleres væddemålet og odds bliver sat til 1,00 (iht. turneringsregler, f. eks. spilles minimum 54 huller i en PGA-turnering) uanset antallet af runder spillet.

  Væddemål accepteret efter afslutningen af en dags spil, annulleres og odds bliver sat til 1,00, hvis der ikke længere spilles om noget, som tæller med i turneringsresultatet (andet end et playoff).

  Klarer spilleren cuttet
  For at væddemål er gyldige, skal den navngivne spiller spille 36 huller ellers annulleres væddemålet og odds bliver sat til 1,00.

  29. Gymnastik
  Vinderen afgøres af den officielle resultatliste fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) eller af anden ledende instans ved tidspunktet for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

  30. Håndbold
  Alle bets er for regulær spilletid medmindre andet er nævnt. Hvis de planlagte 60 minutter ikke spilles, vil alle bets på kampen blive annulleret og sat til odds 1,00, undtagen bets hvis resultat allerede er fastslået.
  Hvis en kamp er forsinket eller annulleret, vil alle bets også blive annulleret hvis kampen ikke genoptages indenfor 36 timer fra det oprindelige starttidspunkt.

  Spiller specials
  For alle spiller bets, skal spilleren deltage i kampen for at bets er gyldige. Ellers sættes oddset til 1,00. Ingen refunderinger for topscorer bets, hvis spilleren ikke starter.

  31. Hestevæddeløb
  Vinderen afgøres af den officielle resultatliste, regler om uafgjort er gældende.

  I head-to-head væddemål kræves at begge heste starter. Ellers vil alle væddemål blive annulleret og odds bliver sat til 1,00.

  32. Ishockey

  Mindst 55 minutter af kampen skal være spillet, før bets på kampen er gyldige.

  Alle bets er kun på regulær spilletid, medmindre andet er nævnt.

  Hvis en kamp afgøres på straffeslagskonkurrence, vil ét point blive lagt til det vindende holds stilling og kampens totale points ifm afgøring af bets. Denne regel gælder kun for bets som inkluderer overtid.

  NHL Western eller Eastern Conference vindere – Holdene, som fortsætter til Stanley Cup-finalen vil blive betragtet som vinderne.

  Spiller specials
  For alle spiller special bets eller handicap bets gælder, at alle spillerne skal deltage i kampen før bets er gyldige. Alle points/mål/assists/skud (eller andre målte statistikker), som scores i regulær tid og overtid tæller med; dog tæller points, som scores på straffeslagskonkurrence, ikke med.

  Målmand specials
  Spilleren skal starte. Inkluderer overtid, men straffeslagskonkurrencer tæller ikke med.

  Grand Salami: Alle kampe skal spilles, før bets gælder. Hvis en eller flere kampe udskydes, vil bets blive annulleret, medmindre kampen(e) genoptages indenfor 36 timer fra det oprindelige starttidspunkt. Hvis bets er på OVER/UNDER totalt antal mål, og der allerede er et antal mål OVER grænsen inden kampen udskydes, vil disse bets stadig være gyldige.

  Fantasy kampe
  Se fodboldregler.

  33. Indy Car

  Vinderen afgøres af den officielle resultatliste, regler om uafgjort er gældende.

  Hvis begge 2 kørere involveret i et head-to-head væddemål ikke formår at afslutte løbet, vinder køreren med det bedste resultat. Hvis mindst en af deltagerne i et head-to-head væddemål ikke deltager i løbet efter opvarmningsrunden er afsluttet, annulleres væddemålet og odds bliver sat til 1,00.

  34. Judo
  Vinderen afgøres af den officielle resultatliste fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) eller af anden ledende instans ved tidspunket for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

  35. Lacrosse

  Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste.

  36. Mixed Martial Arts

  Resultater vil være i overensstemmelse med de officielle resultater fra begivenheden. Resultatet kan korrigeres eller ændres efter den oprindelige præsentation ved begivenheden. Bets er ikke officielle før resultatet bekræftes af de ansvarlige personer ved begivenheden.

  Enhver ændring af de første resultater fra begivenheden fra den officielt ansvarlige ligas side vil ikke være gældende, uanset om de er baseret på klagesager, juridiske anliggender, resultater af doping tests eller enhver anden sanktion, og bets vil forblive afgjort som ved begivenheden.

  Bets på om en kæmper vinder på knockout eller teknisk knockout tæller kun, hvis den pågældende kæmper vinder på knockout, teknisk knockout eller hvis håndklædet kastes i ringen.

  Bets på om en kæmper vinder indenfor tidsgrænsen vinder hvis den valgte kæmper vinder på KO, TKO, DQ, submission, eller anden form for standsning af kampen.

  Over/under bets på antallet af omgange, omfatter kun det antal omgange, der gennemføres. Halvdelen af en runde tælles som præcist 1 minut of 30 sekunder af en 3-minutters omgang. Således vil 3,5 omgange være et minut og 30 sekunder inde i fjerde omgang.

  For bets på specifikke antal totale omgange gælder, at hvis en kæmper ikke rejser sig når klokken går til start af den omgang som er nævnt i væddemålet, vil UNDER være vinder af væddemålet, idet den gældende omgang aldrig startede.

  I tilfælde af uafgjort, vil bets på begge kæmpere blive refunderet, medmindre der er tilbudt uafgjort som resultat af pågældende bets. Alle andre bets afgøres på baggrund af deres individuelle ordlyd.

  Sejre godkendes som enstemmige når alle tre dommere melder én kæmper som vinder af kampen.

  Sejr godkendes som flerstemmige når to dommere melder en kæmper som vinder, og den tredje dommer melder den anden kæmper som vinder af kampen.

  Sejre godkendes som flertallige når to dommere melder en kæmper som vinder, og den tredje dommer melder kampen uafgjort.

  Bets på enhver kamp, som af den officielle myndighed dømmes på baggrund af reglerne for ”no contest" eller "no decision", vil blive annulleret.

  37. Motorcykler
  Vinderen afgøres af den officielle resultatliste, regler om uafgjort er gældende.

  Hvis de 2 kørere involveret i et head-to-head væddemål begge ikke formår at afslutte løbet, vinder køreren med det bedste resultat. Hvis mindst en af deltagerne i et head-to-head væddemål ikke deltager i løbet efter opvarmningsomgangen er afsluttet, annulleres væddemålet og odds bliver sat til 1,00.

  Et væddemål om kvalifikation er afgjort efter den endelige startrækkefølge er fastsat umiddelbart efter kvalifikationsrunden. Tidssanktioner under kvalifikationsrunden er gældende. Andre startlinje degraderinger/promoveringer tæller ikke med.

  38. Motorsport
  Vinderen afgøres af den officielle resultatliste, regler om uafgjort gælder.

  Hvis de 2 kørere involveret i et head-to-head væddemål begge ikke formår at afslutte løbet, vinder køreren med det bedste resultat. Hvis mindst en af deltagerne i et head-to-head væddemål deltager i løbet efter opvarmningsomgangen er afsluttet, annulleres væddemålet og odds sættes til 1,00.

  Et væddemål om kvalifikation er afgjort efter den endelige startrækkefølge er fastsat umiddelbart efter kvalifikationsrunden. Tidssanktioner i kvalifikationsrunden som angivet af FIA er gældende. Andre startlinje degradinger/promoveringer tæller ikke med.


  39. Nordisk kombineret

  Vinderspil: Hvis et valg/deltager, uanset årsagen, ikke stiller til start i en disciplin, vil væddemålet være tabt, også selvom begivenheden gennemføres. Der refunderes ikke for ikke-startende.

  Head to Head: For spil på udfaldet, skal begge deltagere stille til start, for at væddemålet gælder. I Nordisk Kombineret, skal begge deltagere starte i første sektion, for at væddemålet er gældende. Hvis en deltager ikke stiller op i anden sektion af konkurrencen, vil væddemålet stadig være gældende. Hvis begge deltagere ikke stiller til start i anden sektion, vil resultatet fra første sektion afgøre væddemålet.

  Vinderspil ved aflyste begivenheder: Alle væddemål er annulleret såfremt en begivenhed aflyses, pånær hvis den officielle organisation (FIS, IBU eller anden officiel organisation) bekræfter et resultat som værende "officielt" på det tidspunkt, hvor begivenheden blev aflyst - og ikke fortsættes indenfor de næste 36 timer på samme beliggenhed.

  Vinderspil ved udskudte/omarrangerede begivenheder : Alle væddemål gælder, hvis begivenheden er udskudt og genoptaget ved samme arrangement indenfor de næste to kalenderdage. Hvis en begivenhed flyttes til en anden beliggenhed, er alle væddemål ugyldige.
  Holdbegivenheder: I forbindelse med disse væddemål, vil en holdpræstation kun gælde som en enkelt medalje.

  40. Orientering
  Vinderen afgøres ud fra det officielle resultat fra Det Internationale Skiforbund (IOF) eller anden organisation, som har autoriteten hertil.
  Head to Head: For spil på udfaldet, skal begge deltagere stille til start, for at væddemålet gælder. Alle væddemål afgøres ud fra afgørelsen fra det ansvarlige officielle forbund (IOF eller anden organisation, som har autoriteten hertil).

  41. Pesäpallo
  Vinderbets og bets på totale løb regnes efter to perioder (begge i fjerde inning). Medmindre andet er nævnt, inkluderer bets ikke en mulig ekstra inning eller konkurrencer med henblik på afgørelse. Hvis en kamp afbrydes og ikke gennemføres indenfor 36 timer, vil alle uafgjorte bets blive annulleret. Alle bets afgøres på braggrund af de officielle resultater fra den finske Superpesis Pesäpalloliitto.

  Alle resultater er optalt efter to spillede runder. Medmindre andet er angivet, omfatter væddemål ikke ekstra perioder.

  42. Femkamp
  Vinderen afgøres af den officielle resultatliste fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) eller af anden ledende instans ved tidspunket for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

  43. Pool

  Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste.

  44. Rally
  Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste.

  45. Roning
  Vinderen afgøres af den officielle resultatliste fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) eller af anden ledende instans ved tidspunket for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

  Head-to-head væddemål kræver at begge deltagere starter, ellers vil alle væddemål blive annulleret og odds bliver sat til 1,00.

  46. Rugby Union
  Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste.

  Resultaterne inkluderer ikke overtid. Hvis kampen er afbrudt, før fuld tid, betragtes alle væddemål som annulleret og odds bliver sat til 1,00.

  47. Rugby League
  Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste.
  Resultaterne inkluderer overtid. Hvis kampen er afbrudt før fuld tid, betragtes alle væddemål som annulleret og odds bliver sat til 1,00.

  48. Sejlsport
  Vinderen afgøres af den officielle resultatliste, regler om uafgjort er gældende.

  Head-to-head væddemål kræver at begge deltagere starter, ellers vil alle væddemål blive annulleret og odds bliver sat til 1,00.

  49. Skydning
  Vinderen afgøres af den officielle resultatliste fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) eller af anden ledende instans ved tidspunket for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

  Head-to-head væddemål kræver at begge deltagere starter ellers vil alle væddemål blive annulleret og odds bliver sat til 1,00.

  50. Skihop
  Vinderbets: Hvis den valgte deltager ikke starter ved en vintersportsbegivenhed, vil det påglældende bet være tabt, uanset om begivenheden gennemføres. Ingen refundering for deltagere, som ikke starter.

  Mand-til-mand: Begge deltagere skal starte ved begivenheden for at bets er gyldige. I skihop skal begge deltagere kvalificere sig og starte ved begivenheden, for at bets er gyldige. I nordisk kombineret skal deltagerne starte ved begge dele af konkurrencen, for at bets er gyldige, og mindst én af deltagerne skal gennemføre begge dele af begivenheden, for at bets er gyldige.

  Vinderbets og aflyste begivenheder: Alle bets vil blive annulleret hvis begivenheden aflyses, medmindre den officielt ansvarlige liga (FIS, IBU eller anden officiel liga) bekræfter resultatet som begivenhedens officielle resultat på det tidspunkt, hvor begivenheden blev standset, og begivenheden ikke genoptages samme sted indenfor to 36 timer.

  Forsinkede eller udskudte begivenheder: Alle bets vil være gældende hvis begivenheden udskydes og genoptages på samme sted indenfor to kalenderdage. Hvis begivenheden flyttes til et andet sted, vil bets blive annulleret.

  Holdbegivenheder og stafetter: Mht dette bet vil holdbegivenheder og stafetter kun tælle som en enkelt medalje.

  51. Snooker

  Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste.
  Hvis kampen stoppes inden den er færdigspillet, anses alle væddemål for annulleret, og oddsene sættes til 1,00.

  52. Snowboard

  Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste fastsat af den International Ski Federation (FIS), den International Skating Union (ISU), den officielle Olympiske Komité eller ethvert andet officielt organ, som anses for at være bemyndiget.
  Hvis betingelserne for en bestemt begivenhed ændres forud for påbegyndelsen af begivenheden, vil alle væddemål blive annulleret og odds bliver sat til 1,00.
  Hvis en bestemt begivenhed er udsat længere end 36 timer, vil alle væddemål blive annulleret og odds bliver sat til 1,00.

  53. Speed Skating
  Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste fastsat af den International Ski Federation (FIS), den International Skating Union (ISU), den officielle Olympiske Komité eller ethvert andet officielt organ, som anses for at være bemyndiget.
  Head-to-head væddemål kræver at begge deltagere starter ellers vil alle væddemål blive annulleret og odds bliver sat til 1,00.

  54. Speedway
  Resultatet af et afbrudt eller uafsluttet heat vil tælle som gyldigt (inklusive alle ekstra væddemål), hvis det aktuelle resultat accepteres af ligaens myndighed, som et officielt resultat af heatet. Uanset hvor mange heats der er afsluttet på tidspunktet for afbrydelse vil alle væddemål blive afgjort i henhold til de officielle resultater. Hvis der fastsættes ny dato for et annulleret heat annulleres alle væddemål og odds bliver sat til 1,00. Dette gælder også handicap og over/under væddemål.

  Head-to-head

  Mindst én kører skal starte mindst tre løb for at væddemålene er gyldig ellers annulleres væddemålet og odds bliver sat til 1,00.

  Heatvinder:
  For individuelle heatvindere, hvor kørerne er navngivet, skal alle navngivne kørere deltage i heatet, ellers vil væddemålene blive annulleret og odds bliver sat til 1,00.

  Samlede point (over/under):

  Hvis en kører ikke konkurrerer i mindst tre heats vil alle væddemål blive annulleret og odds bliver sat til 1,00. Joker og bonuspoint tæller ikke (derfor er scorede point: tre for at vinde heatet, to for andenpladsen, ét for tredjepladsen).

  Samlede Point (Grand Prix):

  For Grand Prix begivenheder, vil afgørelsen kun være baseret på indsamlede point i hovedrunden (20 heats) (eksklusiv semifinalerne og finaleheat).

  Live:
  Alle markeder vil blive afgjort i henhold til bekendtgørelsen efter sidste heat (Ligaens kampe) eller den endelige podieplacering (Indivudelle begivenheder eller Grand Prix konkurrencer). Senere diskvalifikationer og pointtab tæller ikke.

  Head-to-head (ligaer):
  Den kører der får flest point vinder head-to-head væddemålet. Bonus og jokerpoint er ikke inkluderet. Derfor er scorede point som følger: tre for at vinde heatet, to til andenpladsen, ét til tredjepladsen. I head-to-head væddemål skal én kører starte i minimum tre løb før et væddemål er gyldigt ellers annulleres væddemålet og odds bliver sat til 1,00. Når to kørere slutter kampen med samme antal point gælder følgende: 1) Den kører der har de fleste 1. pladser vil blive placeret højest. 2) Hvis resultatet stadig ikke kan afgøres (samme antal af 1. pladser) - vil væddemålet annulleres og odds bliver sat til 1,00.

  Head-to-head (Grand Prix):
  Den kører som får højere rangering ifølge de officielle resultater af GP begivenheden vinder head-to-head duellen. Ved definition er vinderen den kører der får den bedste placering i finaleheatet. Hvis rytterene ikke når finalen, er vinderen den kører med det højeste antal point samlet i begivenheden. Hvis begge kørere får samme antal point, gælder følgende:

  1) Den kører der har det flest 1. pladser vil blive placeret højest.

  2) Hvis resultatet stadig ikke kan afgøres (samme antal af 1. pladser) - vil væddemålet annulleres og odds bliver sat til 1,00.

  55. Svømning
  Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) eller af anden ledende instans ved tidspunket for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

  Head-to-head væddemål kræver at begge deltagere starter, ellers vil alle væddemål blive annulleret og odds bliver sat til 1,00.

  56. Taekwondo
  Vinderen afgøres af den officielle resultatliste fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) eller af anden ledende instans ved tidspunket for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

  57. Bordtennis
  Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste.

  58. Tennis

  Matchvinder:
  Et komplet sæt skal være afsluttet for at væddemål gælder. Hvis mindre end 1 sæt er afsluttet i kampen, betragtes alle væddemål som annulleret og odds bliver sat til 1,00.

  Specifikt set væddemål:
  Alle væddemål på et bestemt set står, hvis dette er afsluttet. Hvis der af hvilken som helst årsag ikke afsluttes,betragtes alle væddemål som annulleret og odds bliver sat til 1,00.
  For eksempel: Hvis et væddemål er placeret på 1. set over/under, 2. set vinder 3. set vinder og de to første set er afsluttet, men kampen er opgivet i 3. set. Vil væddemål vedrørende set 1 & 2 gælde. mens væddemålet i 3. set vil blive annulleret og odds bliver sat til 1,00.

  Set væddemål:
  Hvis en tenniskamp ikke er spillet fuldt ud, af hvilken som helst årsag, vil alle væddemål på set (bedst af tre eller bedst af fem) betragtes som annulleret og odds bliver sat til 1,00.

  Handicap:

  Hvis en tenniskamp ikke gennemføres, vil alle handicap bets blive annulleret, uanset årsagen. Bets som refererer til et gennemført set er undtaget.

  Bets på totalt antal bolde:
  Forudse om kampen ender med over eller under et givent antal bolde i kampen. Hvis en af spillerne trækker sig inden det givne totale antal set er nået, vil bets blive refunderet. Bets på totalt antal bolde i enkelte sets vil blive afgjort hvis det pågældende set gennemføres.

  Sidevæddemål:
  Hvis en tenniskamp er ikke er fuldført, af hvilken som helst årsag, vil alle sidevæddemål betragtes som annulleret og odds bliver sat til 1,00. Nogle undtagelser indebærer væddemål vedrørende et bestemt set, hvis det er fuldført. Ellers vil de blive annulleret og odds bliver sat til 1,00

  Forsinkelse eller afbrydelse:
  Hvis en tenniskamp er afsluttet gælder alle væddemål. Forsinket starttidspunkt for kampen eller udskydelse midt under en kamp har ingen indflydelse på afregningen af væddemål, så længe kampen bliver spillet til ende.

  Ændring af sted eller underlag:

  Alle væddemål gælder, selv hvis der er annoncerede ændringer i spillerunderlag eller der ændres fra indendørs til udendørs.

  Vindervæddemål:
  Alle væddemål gælder, hvis en spiller trækker sig før turneringen begynder, trækker sig tilbage under turneringen eller ikke deltager i turneringen alligevel.

  59. Trav
  Vinderen afgøres ud fra de officielle resultater. Regler for dødt løb gælder.

  Regler for dressur mand-til-mand bets:
  Bets refunderes hvis en eller flere heste i et mand-til-mand bet ikke deltager, hvis begivenheden aflyses, eller hvis ingen af hestene gennemfører banen/laver en officiel tid.
  Hvis der er dødt løb mellem to heste i et mand-til-mand bet, vil dette være ugyldigt og bets vil blive refunderet. Begge/alle heste vil blive klassificeres med identiske total tider (kun Norge).

  Bedste resultat
  I dette bet laver vi en mand-til-mand duel mellem to heste fra to forskellige konkurrencer. Hesten med det bedste endelige resultat, vinder. Bets refunderes hvis mindst én hest trækker sig inden begivenheden eller hvis der er annulleringer i en eller flere af begivenhederne, som følger:

  Mand-til-mand par :

  To deltagere sættes sammen i et ”hold”. Holdet med de bedste (individuelle) resultater (for hver deltager), vinder. Hvis en eller flere deltagere ikke starter ved begivenheden, bliver bets refunderet.

  Mand-til-mand med tidshandicap
  Hesten som gennemfører med den bedste tid per kilometer, inklusiv handicap, vinder duellen. Eksempel: Hvis hest A får en kilometertid på 15,0 og har et handicap på 0,2 sekunder, bliver dens totale kilometertid 15,2 sekunder. Hvis hest B, som ikke har handicap, får 15,1 som kilometertid, vil mand-til-mand bettet blive vundet af hest B. Skulle begge heste ende med samme kilometertid, vil uafgjort være det korrekte resultat. Hvis der, af en hvilken som helst årsag, ikke er nogen officiel tid for hestene, vil følgende regler gælde for bets med tidshandicap:

  • Bets bliver annulleret hvis hesten med handicap er foran den anden hest i klassementet, og de begge gennemfører begivenheden.
  • Hvis hesten med handicap (0,1 sekund eller mere) er under sin modstander i resultaterne, vil modstanderen vinde duellen. Modstanderen skal dog også gennemføre begivenheden.
  • Hvis en af hestene ikke gennemfører begivenheden, vinder den anden hest duellen. Hvis ingen af hestene gennemfører, annulleres alle bets.

  Mest vindende jockey

  Bettet er på hvilken jockey der vinder flest (officielle) løb over hele året. Hvis to jockeyer har samme antal vundne løb, vil andenpladserne afgøre bettet, og derefter tredjepladserne. Der kan tilføjes jockeyer på opfordring.

  Flest V75-sejre (Sverige)

  Bet på, hvilken jockey der vinder flest V-75 løb, inklusiv andre Rikstoto-løb i løbet af året. Hvis to jockeyer har samme antal vundne løb, vil andenpladserne afgøre bettet, og derefter tredjepladserne. Der kan tilføjes jockeyer på opfordring.

  V75/V65/V5 – Lige eller ulige vindere, totalt
  Bettet er på om summen af V-75 vindernes numre er lige eller ulige.

  V75/V65/V5 – Flest lige eller ulige vindere
  Bettet på om der er flest lige eller ulige numre i startopstillingen blandt V75-vinderne.

  Gevinst eller ej
  Bettet er på om en hest vinder kontantpræmier eller ej. Det officielle resultat fra løbets ledelse gælder.
  Bets refunderes under følgende omstændigheder:
  - Mindst to heste trækkes ud af løb med et startfelt på 8-10 heste.
  - Mindst tre heste trækkes ud af løb med et startfelt på 11-13 heste.
  - Mindst fire heste trækkes ud af løb med et startfelt på 14-15 heste.

  60. Volleyball
  Hvis kampen er afbrudt før fuld tid betragtes alle væddemål som annulleret, og odds sættes til 1,00.

  Begivenheder med to dele afgøres ved ‘Golden Set’. I forbindelse med afgørelse af bets vil Golden Set ikke tælle med. Nogle bets undtages, f.eks. ”Hvilket hold kvalificerer sig?”, ”Hvilket hold går videre?”, ”Vil der blive spillet et Golden Set?” og andre bets, som nævner Golden Set i sin beskrivelse.

  61. Vandpolo

  Hvis kampen er afbrudt før fuld tid betragtes alle væddemål som annulleret, og odds sættes til 1,00.

  62. Kapsejlads

  Vinderen afgøres af den officielle resultatliste fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) eller af anden ledende instans ved tidspunket for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

  63. Erhverv og politik
  Det officielle valgresultat afrundes til én decimal. Hvis to eller flere deltagere opnår præcis det samme resultat som ovenfor, anses en begivenhed som uafgjort uanset antallet af faktiske stemmer.

  64. Underholdning
  Resultater baseres på officielt styrende organ. Væddemål på begivenheder, som brugeren deltager i eller kender resultatet af er ikke tilladt.

  65. Regler for modtaget bonus.
  65.1
  Betsafes bonustilbud er udelukkende til kunder, som er fritidsspillere. Det er ikke tilladt for kunder at snyde, samarbejde med andre kunder, deltage i match fixing, deltage i arbitrage, deltage i risikofrie væddemål eller deltage i matched betting (placering af to væddemål for og imod det samme udfald). Hvis Betsafe får mistanke om sådanne aktiviteter, forbeholder Betsafe sig retten til at kræve, at kunden leverer tilstrækkelig information, som dokumenterer kundens identitet og formål med at deltage i væddemålet, før der sker udbetaling til kunden.
  65.2
  Hvis Betsafe mener, at disse vilkår eller andre vilkår, som gælder for dette bonustilbud, er blevet overtrådt, eller hvis Betsafe mener, at et bonustilbud er blevet brugt til andre formål end fritidsspil, herunder, men ikke begrænset til, snyd, samarbejde med andre kunder, match fixing, arbitrage eller matched betting (placering af to væddemål for og imod det samme udfald), forbeholder Betsafe sig retten til uden meddelelse til kunden at trække bonustilbuddet tilbage og annullere sådanne væddemål, inklusiv alle gevinster, der er en følge af væddemålene.
  65.3 Betsafe forbeholder sig også retten til at begrænse enhver kundes adgang (helt eller delvist) til bonustilbuddet, og i tilfælde af, at en kunde har overtrådt disse vilkår eller andre vilkår, som gælder for dette bonustilbud, at pålægge kunden et rimeligt gebyr til dækning af alle administrationsomkostninger, som Betsafe måtte blive pådraget i håndteringen af denne overtrædelse.
  65.4 Betsafe er en del af BML Group, der også driver NordicBet.dk og Casino.dk i Danmark. Såfremt det vurderes, at en kunde tilmelder sig flere af BML Groups sites alene med henblik på at drage fordel af bonusser eller promotions, forbeholdes retten til uden meddelelse af trække tilbudet tilbage og annullere alle spil, inkl. alle gevinster, der er en følge af væddemålene/spillene.

  66. eSports
  Ethvert tovejs kamp-/bane-/spilmarked erklæres ugyldigt ved uafgjort.
  Uafgjorte markeder erklæres ugyldige, hvis begivenheden startes men ikke afsluttes.
  Ved sejr pga. diskvalifikation under kampen/spillet, afgøres væddemål på kampvinder efter resultatet.
  Hvis holdet/spilleren opgiver eller diskvalificeres før kampstart, erklæres alle markeder ugyldige.
  Ved handicap-, over/under- og alle prop-markeder skal den fulde kamp være gennemført, for at væddemål erklæres gyldige, hvis de endnu ikke er afgjorte.
  Alle væddemål, der ikke er live, og som placeres efter det officielle starttidspunkt, erklæres ugyldige.
  Væddemål afgøres efter officielle resultater og statistikker.
  I det tilfælde, hvor der ikke foreligger statistik materiale fra en officielt ledende styrelse, er det uafhængige instanser, der afgør væddemål.
  Reglen "Indsatser på ikke-startende deltagere refunderes ikke" gælder for alle vinder-/langtidsvæddemål, hvis ikke andet anføres.

  3. Casino vilkår og betingelser

  3.1
  Betsafe Casino drives af Operatøren og reguleres fra og med den danske ikrafttrædelsesdato af Spillemyndigheden. Casinoet leveres af Net Entertainment, Microgaming og Play and Go. Operatørens driftscenter og supportcenter er placeret på Malta og drives lovligt og i fuld overensstemmelse med gældende dansk og maltesisk lov.

  3.2
  Alt gameplay, både om rigtige penge og øvespil, på Universal Monsters Slot Games (f.eks. Frankenstein) er forbudt fra områder uden for Danmark.

  3.3 Bonusser
  For at sikre fair spil, må bonusbeløbet blive omsat et minimum antal gange, før de kan blive udbetalt. Du kan se alle omsætningskravene for hhv. odds og casino nedenfor.

  3.3.1.
  Når du modtager en bonus, bliver dine egne penge låst til bonussen, og de kan ikke udbetales før omsætningskravene er blevet indfriet eller du aktivt vælger at annullere din bonus.

  3.3.2
  Alle gevinster fra bonus penge betragtes som bonus penge og kan ikke udbetales førend omsætningskravet er indfriet.

  3.3.3 Betsafes bonustilbud er udelukkende til kunder, som er fritidsspillere. Det er ikke tilladt for kunder at snyde, samarbejde med andre kunder, deltage i match fixing, deltage i arbitrage, deltage i risikofrie væddemål eller deltage i matched betting (placering af to væddemål for og imod det samme udfald). Hvis Betsafe får mistanke om sådanne aktiviteter, forbeholder Betsafe sig retten til at kræve, at kunden leverer tilstrækkelig information, som dokumenterer kundens identitet og formål med at deltage i væddemålet, før der sker udbetaling til kunden.

  3.3.4 Hvis Betsafe mener, at disse vilkår eller andre vilkår, som gælder for dette bonustilbud, er blevet overtrådt, eller hvis Betsafe mener, at et bonustilbud er blevet brugt til andre formål end fritidsspil, herunder, men ikke begrænset til, snyd, samarbejde med andre kunder, match fixing, arbitrage eller matched betting (placering af to væddemål for og imod det samme udfald), forbeholder Betsafe sig retten til uden meddelelse til kunden at trække bonustilbuddet tilbage og annullere sådanne væddemål, inklusiv alle gevinster, der er en følge af væddemålene.

  3.3.5 Betsafe forbeholder sig også retten til at begrænse enhver kundes adgang (helt eller delvist) til bonustilbuddet, og i tilfælde af, at en kunde har overtrådt disse vilkår eller andre vilkår, som gælder for dette bonustilbud, at pålægge kunden et rimeligt gebyr til dækning af alle administrationsomkostninger, som Betsafe måtte blive pådraget i håndteringen af denne overtrædelse.

  3.4
  Risikofrie spil på hvilke som helst casino spil/automater (f.eks. satse proportionelt på forskellige udfald på den samme hånd/tur mhp. at genere omsætning) tæller ikke med i omsætningskravene. Eksempler på risikofrie spil kan f.eks. være at satse på både rød og sort på rouletten eller at satse på både spiller og dealer i Baccarat. Alle spillere som arbejder sammen, såsom ved at den ene satser på spilleren, den anden på dealeren, vil få deres konti suspenderet på ubestemt tid med øjeblikkelig varsel og med alle penge på disses konti permanent tilbageholdt.

  3.5 Omsætning på alle spil i Casino tæller med i omsætningskravene, men visse spil tæller mere end andre. Den følgende liste opstiller hvad de enkelte spiltyper bidrager med i forhold til omsætningskravene:
  Spillemaskiner, video spillemaskiner og andre spil: 100%
  Bordspil: 40%
  Alle Black Jack spil, alle roulette spil: 10%

  Omsætningskravet for bonussen på livecasino er som følgende:

  Roulette: 350,
  Blackjack: 700
  Baccarat: 350
  Casino Hold'em: 140

  3.6
  Hvis hardware eller software ved en fejl ikke fungerer, og dette forhindrer fortsættelse eller gennemførelse af et igangværende spil vil spillet blive anset for at være ugyldigt, og eventuelle indsatser vil blive tilbageført til din Medlemskonto.

  4. Generelt FAQ

  4.1
  Kom i gang

  4.1.1
  Hvad er NemID?
  NemID er den nye digitale signatur (unikt identifikations ID), der bruges til offentlige og private tjenester på internettet, og er obligatorisk for at spille online. Dit NemID login forbliver den samme, uanset hvor du bruger det, og det giver en stærk beskyttelse mod ubudne gæster og hackere. NemID består af tre komponenter: dit brugernavn/CPR nummer, din adgangskode, som kun du kender, og et kodekort, som du er blevet tildelt. Læs mere om NemID her.

  Hvis du allerede har spillet hos Betsafe.com før, kan du begynde at spille lige så snart, du har flyttet din konto til det nye site, Betsafe.dk. For at gøre det så let for dig som muligt, har vi lavet en trin-for-trin guide, der viser, hvordan du kan flytte din konto. Alle dine nuværende kontooplysninger og saldo bliver overflyttet automatisk, nemt og sikkert.

  4.1.2
  Jeg har ikke NemID. Hvad skal jeg gøre?
  www.nemid.nu kan du gratis bestille et NemID kort eller købe en elektronisk nøgleviser.

  4.1.3
  Hvordan flytter jeg min konto fra Betsafe.com til Betsafe.dk?
  Vi har skabt en trin-for-trin proces til dig, når den nye hjemmeside går i luften.

  NemID er obligatorisk for at du kan flytte din konto. Har du ikke NemID? Så kan du bestille det lige her.

  4.1.4
  Jeg kan ikke logge på med NemID, hvad skal jeg gøre?
  Hvis du har brug for hjælp til at flytte din konto, bedes du venligst kontakte Betsafe.dk support eller vores Live Chat Support.

  4.2
  Generelle Spørgsmål

  4.2.1
  Hvorfor skal jeg bruge NemID for at logge ind på min Betsafe-konto?
  NemID er et meget stærkt system til at beskytte dig og din konto mod f.eks. hackerangreb. NemID er obligatorisk på online gaming sites i Danmark, når den nye spillelovgivning træder i kraft pr. 1. januar 2012.

  4.2.2
  Jeg kan ikke finde Live Casino på Betsafe.dk. Hvornår kan jeg spille det?
  På sigt vil det blive muligt at spille Live Casino på Betsafe.dk. Vi er i gang med at gøre vores Live Casino endnu bedre med en masse nye funktioner og features. Så du kan med andre ord forvente endnu mere spænding, når du spiller Live Casino fremover. Og du kan være ganske rolig. Vi skal nok holde dig opdateret.

  4.2.3
  Jeg vil gerne bruge SEK (eller NOK) til at spille med på Betsafe.dk, men jeg kan ikke bruge dem, hvorfor?
  På Betsafe.dk kan du spille med danske kroner (DKK), Euro (EUR) og US Dollars (USD). Disse tre valutaer giver dig mulighed for at spille alle vores andre spil.

  4.2.4
  Hvorfor er der så få spil i Casino-lobbyen på Betsafe.dk? Jeg kan ikke finde mit yndlingsspil.
  Vi har givet dig et bredt udvalg af sjove spil fra vores største leverandører. Det er sandt, at nogle spil ikke er tilgængelige i øjeblikket, men du kan være sikker på at vi har flere spil på vej til dig. Der vil hver måned komme nye spændende spil.

  4.2.5
  Jeg er en dansk spiller, kan jeg stadig spille på Betsafe.com?
  Nej, det tillader den nye spillelovgivning i Danmark ikke. Men Betsafe er en af de få virksomheder, der er fuldt godkendt i Danmark, så du kan være helt tryg ved at spille hos os - det er derfor vi har skabt Betsafe.dk.

  4.2.6
  Skal jeg betale skat af mine gevinster på Betsafe.dk?
  Nej. Betsafe har licens til at udbyde spil i Danmark, og derfor vil du heller ikke skulle svare skat af gevinster vundet på Betsafe.dk.

  4.2.7
  Skal jeg tillade cookies?
  Ja. For at kunne adskille dig fra de andre brugere, der er logget ind, bruger vi en cookie, der bliver gemt i din browser, mens du spiller på vores site.

  4.3
  Promotions/Bonusser

  4.3.1
  Hvordan kan jeg se hvilke kampagner og bonusser, som bliver tilbudt på Betsafe.dk?
  Se alle de aktuelle kampagner og bonusser under Casino og Odds.

  4.3.2
  Er der en velkomstbonus for nye kunder?
  Ja - såfremt du ikke har haft en konto hos Betsafe før, er det muligt at få en velkomstbonus. Se de aktuelle tilbud under "Kampagner" ved henholdsvis Odds eller Casino.

  4.4
  Problemer med forbindelsen

  4.4.1
  Hjemmesiden "fryser" eller viser en fejlmeddelelse. Hvad skal jeg gøre?
  Det kan skyldes en række forskellige ting. For eksempel:

  • Din internetforbindelse kan være afbrudt. Genopfrisk din browser og gå tilbage til spillet igen.
  • Der er måske gemt gamle eller fejlagtige filer i din browsercache. Tøm hukommelsen/cache i din browser
  • Du fik time out fra casinoet. Log ind igen.
  • Der opstod et problem i din browser. Luk alle browservinduer ned, og genstart.
  Hvis du fortsat oplever problemer, kan du narturligvis også kontakte vores Support. De sidder klar til at hjælpe dig 24/7.

  4.5
  Trænings Mode

  4.5.1
  Er det muligt at spille uden at risikere at tabe penge?
  Ja, det er muligt - f.eks. i vores casino, hvor vi ofte uddeler gratis spins eller når der.Derudover findes der på både casino øvetilstand (practise mode / play money).
  4.6
  Mobil

  4.6.1
  Kan jeg oprette en konto via min mobil / tablet?
  Nej - ikke i øjeblikket, desværre. NemID kan ikke bruges på mobil / tablets, og derfor er det ikke muligt at oprette en konto. Du kan dog logge ind på din konto på mobilen, når den er oprettet via PC og få adgang til alle vores odds og livebet tilbud.

  4.6.2
  Kan jeg indsætte penge på min Betsafe konto via mobil / tablet?
  Ja du kan indbetale via din mobil/tablet.

  4.6.3
  Skal jeg bruge NemID for at logge ind på min konto med mobil / tablet?
  Nej - alt hvad du skal gøre er at logge ind med din email og din adgangskode. Har du ikke et brugernavn og adgangskode, kan du oprette det ved at logge ind på Betsafe.dk på din PC --> klik på dit navn --> Klik på detaljer og indstillinger --> Opret brugernavn / adgangskode.

  4.6.4
  Er der bonusser og tilbud, som kun er gældende for mobil / tablets?
  Ja - der vil være bonusser og tilbud, som kun kan bruges på din mobil. Vi holder dig opdateret.

  4.6.5
  Hvilke telefoner / tablets virker?
  Alle telefoner med mobil browser kan benytte vores mobil side.

  4.6.6
  Kan jeg spille casino på min mobil / tablet?
  Nej - i øjeblikket kan du spille odds, livebet og casino på din mobil.

  5. Sportsbook FAQ

  5.1
  Hvad er minimumsindsatsen?
  Den mindste indsats er 1 DKK / 0,1 EUR / 0,1 USD.

  5.2
  Hvilke valutaer kan jeg spille med?
  Det er muligt at spille med danske kroner (DKK), US dollars eller Euro.

  5.3
  Må jeg lade en anden person spille på min konto?
  For at sikre din konto må du ikke give andre dit brugernavn eller password. Brugere skal registrere deres spil som enkeltpersoner. Gentagne forsøg på at gennemføre det samme spil fra en eller flere brugere kan efterfølgende blive erklæret ugyldige. Selv efter det officielle udfald af de relaterede spil er kendt, kan spil blive erklæret ugyldige, hvis Betsafe mener at brugere samarbejder eller spiller som syndikat, eller hvis de relevante spil er indsendt af en eller flere brugere inden for et kort tidsrum.

  5.4
  Hvem kan placere væddemål?
  Spil indsendt på ordre af bookmakere eller agenter for bookmakere accepteres ikke. Spil på begivenheder hvor brugeren deltager i begivenheden (fx som en deltagende udøver, som ejer, træner eller funktionær i en deltagende klub) er ikke tilladte. I tilfælde hvor denne regel ikke overholdes har selskabet ret til at nægte udbetaling af en gevinst, og at annullere spillet.

  5.5
  Er oddsene faste?
  Når dit spil er blevet accepteret vil oddset på dette tidspunkt forblive gyldigt. På den anden side er det muligt at de odds Betsafe udbyder på spil bliver ændret. Hvis for eksempel det samme odds spilles overraskende meget kan det blive sænket. Dette kan sammenlignes med udsving på aktiemarkedet.

  5.6
  Er der en grænse for hvor meget jeg kan vinde?
  Den maksimale gevinst pr. kunde pr. spil er 30.000 euro (225.000 DKK), pr. Dag er det 100.000 euro (750.000 DKK). Den maksimale gevinst pr. Kunde pr. Uge er 250.000 euro (2.000.000 DKK).

  ValutaEuroDKKUSD
  Max gevinst pr bet30,000225,00040,000
  Max gevinst pr dag100,000750,000125,000
  Max gevinst pr uge250,0002,000,000400,000


  5.7
  Hvorfor er en del af min saldo reserveret til Betsafe Odds bonus?
  Du har valgt at reservere penge til spil på Betsafe Odds, som du modtog samtidig med en bonus. Det reserverede beløb samt bonussen kan kun bruges på Betsafe Odds, indtil det reserverede beløb og bonusbeløbet er blevet omsat et bestemt antal gange (som kan variere fra tilbud til tilbud). Husk at kun spil på odds 1,50 eller højere tæller med i frigørelsen af bonussen.

  5.8
  Hvordan aktiverer jeg kampagnebonusen?
  Du modtager din bonus ved at reservere et beløb til spil på Betsafe Odds. Bonusen aktiveres straks efter at du har overført pengene. Det gør du ved at klikke på "Bonuser" under "Min konto". Du vælger selv det beløb, der skal reserveres. Tilbuddet kan kun bruges én gang pr. husstand og kan ikke kombineres med andre tilbud. Før bonusbeløbet kan overføres fra reservationen, skal bonusen og det overførte beløb satses et bestemt antal gange, som kan variere fra tilbud til tilbud. Hvis du vælger at annullere bonusen, mister du den resterende bonus. Bemærk, at dette tilbud kun gælder Betsafe Odds.

  6. Casino FAQ

  6.1
  Start

  6.1.1
  Hvilken software skal jeg bruge for at spille på casinoet?
  Vores online casino kræver den seneste version af Java og Macromedia Flash for at kunne nyde alle vores spil. Hvis du oplever problemer med et bestemt spil eller med casinoet generelt, er det en god idé, at kontrollere, at begge programmer er opdateret.

  Klik på følgende links for at downloade Java og Flash.

  6.1.2
  Skal jeg tillade cookies?
  Ja. For at kunne adskille dig fra de andre brugere, der er logget ind, bruger vi en cookie, der bliver gemt i din browser, mens du spiller i vores casino.

  6.1.3
  Hvordan spiller jeg på casinoet?
  Log ind på din Betsafe-konto og klik på Casino Red eller Black i menuen. Vælg et af de mange spil vi tilbyder, og klik på linket for at starte spillet.

  6.1.4
  Hvor kan jeg finde instruktioner til de forskellige spil?
  Vores casinodownload har et Hjælp-afsnit. Klik på knappen Hjælp i casinolobbyen for at få vist et komplet sæt instruktioner til alle spil – du kan også bruge funktionen Hjælp, hvis du er midt i et spil! Du kan også få adgang til disse informationer fra vores side om Regler. Du kan også gå ind på Casino skole for at lære mere om spillene.

  6.2
  Generelle Spørgsmål

  6.2.1
  Kan jeg stole på Betsafe Casino?
  Teknologien hos Betsafe casino er udviklet og supportes af Net Entertainment, en svensk virksomhed, der er del af Cherry group, som er registreret på den svenske børs. Net Entertainment er markedsførende leverandør af prisvindende, browserbaseret spille-software.

  Vores casino arbejder med en meget sofistikeret Random Number Generator (RNG), der garanterer et randomiseret resultat for hvert spil. Vores RNG er blevet testet og godkendt for tilfældighed af to uafhængige tredjeparter: National Laboratory of Forensic Science i Sverige og Technical Systems Testing i Canada. Både "for sjov" og "rigtige penge" bruger nøjagtig samme Random Number Generator.

  Betsafe.dk casino bestræber sig på at give sine kunder den bedste spilleoplevelse og service, pålidelige indskud og udbetalinger samt et sikkert spillemiljø.

  6.2.2
  Hvordan fjerner jeg et sats, hvis jeg skifter mening?
  I spil som Blackjack, Roulette, Craps og Baccarat, skal du højreklikke med musen på de chips, du vil fjerne. I Roulette kan du også klikke på knappen Slet væddemål for at fjerne alle din væddemål fra bordet. I Slots skal du trykke på knappen Kontanter ud for at returnere mønterne fra maskinen til din konto.

  6.2.3
  Kan jeg have mere end én casino-konto?
  Nej, det er ikke muligt eller tilladt at have mere end én casino-konto. Dine konti bliver lukket, hvis denne regel ikke overholdes. Derudover fastlåses/fastfryses alle penge på disse konti.

  6.2.4
  Hvor gammel skal jeg være for at spille casino?
  Du skal være mindst 18 år for at kunne oprette en konto på Betsafe.dk

  6.2.5
  Ofte stilled spørgsmål (FAQ) svarer ikke på mit spørgsmål!
  Så har du mulighed for at kontakte vores live support, som er tilgængelige fra klokken 08:00-24:00 hver dag, eller send en e-mail med dit spørgsmål til support-dk@betsafe.dk.

  6.3
  Kampagnetilbud/Bonuses

  6.3.1
  Har I en indbetalingbonus?
  Klik på afsnittet “Kampagner” for at se alle vore bonustilbud.

  6.3.2
  Hvad er en casino-turnering?
  Betsafe Casino er stolt over at kunne invitere vores gæster til vores populære casino-turneringer. Når en turnering annonceres, og du spiller for rigtige penge, deltager du automatisk i turneringen. Førertavlen viser i realtime din og andre konkurrenters score (top ti). Gå til afsnittet “turneringer” for at læse mere om vore spændende turneringer.

  6.4
  Problemer med forbindelsen

  6.4.1
  Spillet starter ikke, når jeg klikker på linket.
  For at kunne spille i vores Casino skal du have installeret Java. Du kan downloade Java her. Kontroller også, at du har installeret den seneste version af Flash. Du kan downloade Flash her..

  Hvis du stadig ikke kan spille, prøv nedenstående:
  # Test din Java på http://www.java.com/en/download/help/testvm.xml
  Slet dine midlertidige internetfiler og cookies.
  Kontroller, at computeren ikke har virus.
  Slet alle destruktive programmer med et spyware detector-program.
  Ved andre spørgsmål eller kommentarer kan du altid kontakte vores kundeservice. Bemærk! Når du kontakter kundeservice skal du give dem så mange oplysninger som muligt. Du skal angive det nøjagtige tidspunkt for spillet, spillet, indsatsen og helst et screenshot af, hvad der skete. Hvis du har alle disse oplysninger til rådighed, vil det reducere problemløsningstiden betydeligt.

  6.4.2
  Hvad sker der, hvis jeg mister forbindelsen under spillet?
  Du mister ikke dine penge eller gevinster, hvis du mister forbindelse til vores server under spillet. Alle spil er logget separate, og hvis der skulle opstå en fejl, er alle oplysninger stadig tilgængelige.

  Spil, der kræver forskellige handlinger fra spilleren genoptages der, hvor du sluttede. Det er tilfældet ved Black Jack, Caribbean Stud og andre.

  Spil som Roulette, hvor der kun kræves en handling, fortsætter uden problemer. Du kan kontrollere spilresultatet i din historik, der viser dine afsluttede spillerunder. Du kan også kontakte kundeservice og spørge dem om resultatet.

  For alle uafsluttede spil kan spilleren kontakte kundeservice for yderligere oplysninger.

  6.4.3
  Spillet "fryser" eller viser en fejlmeddelelse. Hvad skal jeg gøre?
  Det kan skyldes en række forskellige ting. For eksempel:
  - Din internetforbindelse kan være afbrudt. Gå til casino-lobbyen, og tilbage til spillet igen.
  - Der er måske gemt gamle eller fejlagtige filer i din browsercache. Tøm hukommelsen.
  - Du fik time out fra casinoet. Log ind igen.
  - Der opstod et problem i din browser. Luk alle browservinduer ned, og genstart. Hvis problemet fortsætter og du bruger Internet Explorer, er den bedste løsning at geninstallere SUN.

  6.5
  Trænings Mode

  6.5.1
  Kan jeg spille uden at bruge penge?
  Når du har klikket på Casino, finder du indstillingen "Valg af spilletilstand" i menuen. Hvis du vil spille uden rigtige penge, skal du klikke på "For sjov", og hvis du vil spille med rigtige penge, skal du klikke på "Rigtige penge".

  6.6
  Mobil

  6.6.1
  Kan jeg spille casino på min mobil / tablet?
  Nej - i øjeblikket kan du spille odds og livebet på din mobil. Men bare rolig. Casino er også på vej til mobilen. Vi giver besked, når de er live.

Betsafe.dk indsamler data ved hjælp af cookies, for at forbedre indhold og brugeroplevelse. Du kan slette cookies fra din browser, til enhver tid.